Triveleg med valtorg på HØGSKULEN I VOLDA. Kjekt å møte interesserte studentar

Klart for valtorg på Høgskulen. Frå venstre: Brynhild Lund Notøy (Volda Venstre), Stine Mari Liaset (Ørsta Venstre), Carola Hermann (Sykkylven Venstre) og Hogne Kvangarsnes (Volda Venstre), Carola Herrmann

Torsdag avvikla Studentparlamentet valtorg på Høgskulen med invitasjon til dei politiske partia i Volda.

Venstre meiner at fagskulane og høgskule- og universitetsmiljøa er svært viktige for å utvikle framtidas kompetanse.

Venstre vil mellom anna auke tilgangen til fleksible og desentraliserte utdanningstilbod for å fylle måla om livslang læring, samt behova for etter- og vidareutdanning i regionane. Vi vil også styrke satsinga på yrkesfagleg høgare utdanning i samarbeid med det lokale arbeidslivet. Slik kan fleire få fagskuletilbod med høve til fleksibel opplæring tilpassa lokale og regionale behov.

Du kan lese meir her:

I kapittel 3 finn du meir om utdanning.