Elisabeth Hals

Fra Skifabrikken
til ordførerfavoritten

Elisabeth Hals veikart til suksess i Oppdal Venstre

Fra å bli medlem av Venstre sent i 2018, gikk det kort tid før Elisabeth Hals sto på liste i Oppdal Venstre. Etter valget i 2019 ble hun varaordfører og nå er Hals favoritt for ordførerposisjonen.

For 16 år siden var det ideen om å åpne en skifabrikk som fikk koffertene og pappeskene på flyttefot, fra Grünerløkka i Oslo, til Oppdal.

For økonomen var det ikke gitt at det skulle bli noe politikerfremtid. Et livlig engasjement for det lokale næringslivet og lokalsamfunnet, en årrekke som Venstre-velger og en telefon var vendepunktet.

– Jeg har vært Venstre-velger i alle år, så da Venstre ringte hadde tanken fått tid til å modne. Jeg har ofte tenk på at det er viktig å la tanken modne litt. Ofte trenger man en runde eller to, sier Elisabeth Hals.

En telefon var vendepunktet

Da jeg ble ring opp i forkant av valget i 2019, tenkte jeg at det var hyggelig å bli spurt, sier Hals.

Så hadde jeg ved et par anledninger blitt oppfordret til å bli aktiv i politikken. Jeg har vært Venstre-velger i alle år, så da Venstre ringte hadde tanken fått tid til å modne. Jeg har ofte tenk på at det er viktig å la tanken modne litt. Ofte trenger man en runde eller to, sier Hals.
-Så sto jeg på fjerde plass på lista, og fikk vi inn tre, legger hun til.

Fra tredjekandidat til varaordfører

Personstemmer fikk den da ferske politikeren inn i kommunestyret. Da Oppdal Venstre sto i posisjon for å få varaordføreren, hoppet Hals fra tredjekandidat til varaordfører.

– førstekandidaten følte han ble for lik ordføreren. Han mente det var viktig med kjønnsbalanse og aldersspredning. Samtidig passet det dårlig for andrekandidaten, med ny jobb og små barn, sier Hals.

– Da ble det meg. Jeg visste veldig lite om hva en slik rolle innebar, men jeg har trives kjempebra, sier hun entusiastisk.

Høy tillit

Hvilken verdi har det å ha Venstre i posisjon?
– Det tror jeg har en stor verdi. Venstre setter seg godt inn i sakene som blir behandlet og jobber utfra sak, sier Hals.
– Befolkningen har høy tillit til oss og føler de har medvirkning i sakene som vi behandler, slår hun fast.

-Venstres grundighet er viktig

I Oppdal kommune er arealpolitikken en kime til konflikt. Landbrukets interesser kolliderer med grunneierne som blant annet ønsker å bygge ut områder som har blitt brukt som beiteområder. Hals påpeker at Venstres grundighet er viktig når man behandler saker som deler folk.

– Vi er jo en ganske stor landbrukskommune, en ganske stor turistkommune og vi har veldig mange hytter her, sier Hals.

Hals forteller at arealpolitikk er viktig fordi det handler både om næring og natur.
– Senterpartiet møter seg selv i døren. De er veldig sterkt for landbruket, men støtter utbyggingssaker av beiteområder, forteller hun.

-arealpolitikk er viktig fordi det handler både om næring og natur.

– Elisabeth Hals

Helse- og oppvekst, arealpolitikk og næring

Hvilke saker har vært viktig for deg da?

– Helse- og oppvekst, arealpolitikk og næring. Som varaordfører har jeg jobbet en del med næring, og jeg har nok kanskje mest erfaring fra næringspolitikken, svarer Hals.
– Næringslivet er så viktig fordi det skaper arbeidsplasser som gir vekst i innbyggerne våre, legger hun til.

Under valgkampen har flere saker blitt frontet av Oppdal Venstre. Skole og kunnskap, klima og natur, små og store jobbskapere, samt et trygt og nært helsetilbud har stått høyt på listen. Hals forteller at det er utfordrende for velgerne at de ulike partiene vil mye av det samme.

Viktig å se og lytte ekstra til folk

– I den resterende tiden før valget, må vi prøve å vippe velgerne på vår side. Da er det viktig å se og lytte ekstra til folk, sier Hals.

– Jeg liker å sette av litt ekstra når jeg skal på butikken for å snakke med folk og ansatte, skyter hun inn.

Oppdal Venstre 2023

– Jeg har vært heldig med det solide Venstrelaget rundt meg. Når jeg skal på debatt har jeg flere som hjelper til med forberedelser.

– Elisabeth Hals

– Et godt lag som spiller hverandre gode

Hva er oppskriften til de gode målinger?

– Et godt lag som spiller hverandre gode, svarer Hals raskt.

– Jeg har vært heldig med det solide Venstrelaget rundt meg. Når jeg skal på debatt har jeg flere som hjelper til med forberedelser, sier Hals.

Hals nevner at en kombinasjon av et veletablert Venstrelag med dyktige Venstrefolk i Oppdal, samt rollen som varaordfører har ført til at flere innbyggere i kommunen har fått øynene opp for henne og Venstre.

– Oppdal er en kommune hvor det skjer mye bra. Som ordfører tenker jeg det er viktig å være samlende, lyttende og tydelig, samtidig som at man er åpen for ny kunnskap.

Bli med på laget og ta Norge framover!

Fyll ut bli medlem-skjema manuelt

Hva mener Venstre der du bor?