Til innhold

For et trygt, grønt og attraktivt Oppdal.

Velkommen til Oppdal Venstre!

Venstre er Oppdals grønne og sosialliberale parti. Vi har tillit og tro på at enkeltmennesket kan ta ansvar for egne handlinger og at fellesskap skapes av ansvarlige individ som forvalter ressursene og tar ansvar for de svakeste i samfunnet.

For oss er fokuset på gode tjenester for innbyggerne og en ansvarlig økonomisk politikk. Rettferdighet betyr ikke å fordele likt, men å løfte de som trenger det mest. Oppdal Venstre er partiet som:

 • Bryr seg om de svake i samfunnet.
 • Stiller de kritiske spørsmålene til de etablerte, og alltid spør om det er noe vi kan gjøre bedre.
 • Er åpne for nye tanker og ideer.
 • Verdsetter åpenhet, forutsigbarhet og troverdighet i det offentlige.

Vil du bli med på laget eller bare er interessert i hva vi står for? Send oss en melding på Facebook, eller kom på ett av våre åpne møter – hver mandag før kommunestyremøtene i kantina på rådhuset klokken 19.30.

Valgprogram 2019-2023

Våre hjertesaker

 • Klima og miljø- og naturvern

  Menneskeskapte klimaendringer og tap av naturmangfold er vår tids største utfordringer. Utfordringene er globale, men vi må handle også lokalt.

 • Trygge og attraktive oppvekstmiljø

  En god oppvekst varer hele livet. Investering i barn og unge gir den absolutt beste avkastning.

 • Landbruk

  Allsidig natur og et veldrevet kulturlandskap er Oppdals viktigste ressurs og merkevare. Et robust fjellandbruk er grunnlaget for kulturlandskap, matproduksjon, friluftsturisme og identiteten til ei levende fjellbygd.

 • Åpenhet

  Du skal sikres rett til medvirkning og innsyn i alle lokale beslutningsprosesser som angår deg og dine. Åpenhet og dialog mellom kommunen, politikere og folket er en selvfølge.

Våre folk

Bli frivillig

Ønsker du å hjelpe oss i valgkampen? Meld deg som frivillig via dette skjemaet