Til innhold
Oppdal Venstre 2023
Foto: Oppdal Venstre

Vi tar Oppdal framover.

Velkommen til Oppdal Venstre!

Venstre er Oppdals grønne og sosialliberale parti. Vi har tillit og tro på at enkeltmennesket kan ta ansvar for egne handlinger og at fellesskap skapes av ansvarlige individ som forvalter ressursene og tar ansvar for de svakeste i samfunnet.

For oss er fokuset på gode tjenester for innbyggerne og en ansvarlig økonomisk politikk. Rettferdighet betyr ikke å fordele likt, men å løfte de som trenger det mest. Oppdal Venstre er partiet som:

 • Bryr seg om de svake i samfunnet.
 • Stiller de kritiske spørsmålene til de etablerte, og alltid spør om det er noe vi kan gjøre bedre.
 • Er åpne for nye tanker og ideer.
 • Verdsetter åpenhet, forutsigbarhet og troverdighet i det offentlige.

Vil du bli med på laget eller bare er interessert i hva vi står for? Send oss en melding på Facebook, eller kom på ett av våre åpne møter – hver mandag før kommunestyremøtene i kantina på rådhuset klokken 19:00.

Valgprogram 2023-2027

Noen av våre hjertesaker

 • Natur og areal

  Menneskeskapte klimaendringer og tap av naturmangfold er vår tids største utfordringer. Utfordringene er globale, men vi må handle også lokalt.

 • Trygge og attraktive oppvekstmiljø

  Utdanning er nøkkelen til en bedre framtid. Det er gjennom utdanning at vi utjevner sosiale forskjeller og gir alle like muligheter i livet.

 • Næring og landbruk

  Oppdal har et variert og mangfoldig næringsliv. Vi er helt avhengige av verdiene som skapes, og tryggheten som arbeidslivet utgjør i vårt lokalsamfunn.

 • Helse

  Det trengs en kraftig satsing på forebyggende helsearbeid, lærings- og
  mestringstilbud og rehabilitering. Oppdal kommune må samtidig prioritere flere heldøgns omsorgsplasser.

Våre folk