Valget står mellom i går eller i morgen

Guri Melbye besøker Anne Goro Tronsmo Haugland og Lars Ernst Jonsmoen i Alvdal Venstre

De store partiene Ap/Sp og Høyre har styrt Alvdal i mange år. De samme politikerne går igjen og det er langt mellom nye idéer og initiativ. Samtidig står samfunnet foran nye utfordringer som krever oppfinnsomme løsninger.

Folk er opptatt av helsetilbud, økonomi, kvaliteten på skolene, klima og natur. De store partiene tilbyr mer av den samme, gamle politikken. Venstre tror på utradisjonelle, kreative valg basert på en sollid økonomi, næringsutvikling som tar hensyn til natur og klima samt en god offentlig samtale åpner for ulike perspektiv.

Å rekruttere unge voksne og holde på helsearbeiderne er den største utfordringen innen helse. Venstre vil tilby sykepleier, leger og helsearbeidere utviklingsmuligheter og oppmuntre til å hente inn ressurser fra andre deler av samfunnet. Suksessen med Demenskoret er et eksempel på hvordan musikere kan bidra til god helseeffekt. Vi vil tenke utradisjonelt og sette av midler til samarbeid med faggrupper utenfor helsesektoren, det være seg håndverkere, bønder, Reador Felgen-typer, kunstnere eller andre.

Alvdal har for få fastleger og bruker i dag for mye penger på vikarleger. Selv om det nå er håp om bedring, er spørsmålet om et lite legekontor kan tilby et stort nok fagmiljø. Tynset har til sammenligning 3 ganger flere fastleger. Kan et interkommunalt samarbeid, tettere tilknytting til studie & kompetansesenteret og et nytenkende, Alvdals-initiert folkehelse-prosjekt bidra til at dyktige leger blir i Alvdal?

Mens de store partiene er mest opptatt av bygg og asfalt, er Venstre opptatt av folk og meningsfulle liv. Ap, Høyre og Sp er rørende enige om at utvikling er synonymt med store næringsområder med delvis voldsomme inngrep i naturen. Internasjonale avtaler og forpliktelser innen klima og natur gjelder ikke for de grå partiene. For Venstre er utvikling å jobbe for at alle har innholdsrike oppgaver og kan leve frie liv. Å ta vare på, ikke bygge ned mer enn strengt talt nødvendig av den enestående Alvdals-naturen, er en del av denne utviklingen. Venstre er et næringsparti som mener at næringsutvikling er mer enn store arealkrevende prosjekter.

Å utvikle skolene handler om å gjøre det interessant å være lærer i Alvdal. Det handler også om å adressere tendensene til utenforskap og meningstap. Sosiale medier og digitale plattformer er kraftfulle teknologier som setter oss alle på prøve. Venstre vil arbeide for å forbedre barn og ungdommers evne til å håndtere informasjonsteknologi. Vi vil styrke skolenes evne til å fremme kritisk tenkning i møte med deep fakes og falsk informasjon. Gode sosiale arenaer er motgiften mot mobbing, polarisering, netthets og ekkokammer. Dette gjelder også for den voksne del av befolkningen der også frivilligheta spiller en viktig rolle.

For Venstre handler utvikling om et godt uenighetsfellesskap og flere møteplasser der flere kan få utfolde seg. Det handler om å gi nye initiativ luft og næring samt å åpne for nye typer arbeidsplasser. Flere togavganger på Rørosbanen vil gjøre det mulig for flere å bo i Alvdal og jobbe i Oslo eller Trondheim.

Dagens utfordringer løses ikke med gårdagens løsninger. Politikken trenger modige og oppfinnsomme politikere som ser sammenhenger, ikke vanetenkende gjengangere.

Du har et valg!

Alvdal Venstre