Høgskolen vet best

Jeg har full respekt for at folk vet hva de føler og mener om flytting av høgskolen. Når jeg vil vite hva som er best for høgskolens utvikling, da lytter jeg til høgskolen.

  • Innlegg av Terje Kongsrud, ordførerkandidat for Lillehammer Venstre

Terje Kongsrud I avisa GD har vi i det siste fått lese flere reportasjer og innlegg om høgskolens framtidige plassering i Lillehammer. Avisa har publisert en meningsmåling blant kommunens innbyggere om vi ønsker høgskolen flyttet fra Storhove og inn til sentrum. «Trykk 1 for ja, 2 for nei, 3 for vet ikke».

Lokalpolitikere har også publisert sterke følelsesbaserte innlegg om saken. Senterpartiets ordførerkandidat Jon Grunde Roland synes vedtaket til et enstemmig høgskolestyre, etter flere års arbeid, er naivt. Han vil jobbe hardt for å beholde dagens lokalisering på Storhove.

Venstre mener høgskolen selv har de beste forutsetninger for å si hvordan de skal utvikle seg videre, i et 50-års perspektiv. Når rektor for Høgskolen i Innlandet sier de vil satse på en videre utvikling av studiested Lillehammer, så har vi tillit til det. Når han sier høgskolen ikke har skjulte agendaer om å flytte virksomhet til Hamar, så tror vi på det.

I første rekke er det de faglige målene som er viktige for den videre utviklingen av campus Lillehammer. Utdanningen og forskningen skal være relevant og av høy kvalitet. Samarbeid med arbeids- og samfunn er også viktig effekt, men først og fremst ønsker vi en faglig god utdanningsinstitusjon – med framtidig universitetsstatus.

Nå som leiekontrakten mellom Høgskolen og Statsbygg går ut, er det rett å vurdere om bygningene er egnet for formålet de neste 50 årene. Det er registrert et stort behov for ombygging. Kostnadene ved en utbygging må tas i betraktning. Det må også det praktiske at 5000 studenter og ansatte skal studere og jobbe i en lang ombyggingsfase.

Høgskolens hovedargumenter for nye lokaler er helhetlig økonomisk vurdering i et livsløpsperspektiv, miljø- og klimavurderinger, samhandling med regionen og arealeffektivitet.

Lillehammer Venstre ønsker at vi også i framtida skal ha det største og mest attraktive studiested ved Høgskolen i Lillehammer. Da må vi legge til rette for at studentene skal oppleve en unik kvalitet, både faglig og sosialt, i god samhandling med lokalsamfunnet. Om sentrum vurderes som best alternativ for å oppnå dette, da vil Venstre jobbe for at vi får det til.