Studentbyen Haugesund

Haugesun.d skal være en attraktiv studentby, Ivan Samkov

Vi vil jobbe for at Haugesund skal være en attraktiv studentby. Studenter bidrar blant annet til tilgang på arbeidskraft, mangfold og mer liv i byen.

Haugesund Venstre vil:

• Støtte opp om høgskolen sin universitetsambisjon
• Arbeide for å skaffe flere studieplasser til fagskolen og høgskolen
• Opprette et kommunalt studentråd for bedre samhandling mellom
kommunen, studenter, fagskolen og høgskolen
• At kommunen har en målrettet kommunikasjonsstrategi overfor
studentene
• At kommunen tilbyr praksisplasser, praksisveiledere og bistår studenter
som skriver studentoppgaver
• Videreføre helsetilbudet til studentene og vurdere behovet for styrking
• Støtte bygging av nye studentboliger hvis behov