Valgprogram 2023-2027 for Nannestad Venstre

Her finner du Nannestad Venstres politiske program. Dette er vårt valgprogram og politikken vi i går til valg på og vil jobbe for i Nannestad Kommune i perioden 2023 – 2027.

Last ned programmet som PDF

Der vi bor og lever livene våre!

Nannestad Venstre er det liberale partiet i sentrum av politikken. Det gir oss mulighet til å samarbeide til alle sider i politikken. Kulturrådet mener at Nannestad Venstre har den beste politikken for kulturen. Vi mener vi har den beste politikken for hele kommunen.

Bærekraftige Nannestad

Nannestad Venstre er et liberalt parti forankret i sentrum av politikken. Vi tror at det er nettopp i sentrum de gode og varige løsningene ligger, og vi leter etter kompromisser for å finne gode løsninger for kommunen. Vi ønsker å sitte der hvor avgjørelsene tas, og ønsker samarbeid med andre partier for å kunne oppnå dette.

Kommunen vår er en stor og viktig arbeidsgiver. Dette skal vi være bevisst, og ta ansvaret på alvor. Dette betyr blant annet at vi skal benytte oss av lærlinger hvor dette er mulig, og kommunen skal være en god, stabil, ansvarlig og trygg arbeidsgiver. Det er vi som bor i Nannestad som er kommunen. Dette skal gjenspeiles i måten vi som kommune tenker, handler og beslutter.