Venstre tar naturen på alvor!

foto: Venstre

Vi er heldige som bor i Strand, med våre vakre strender, fjorder og fjell. Venstre vil prioritere å ta vare på lokalmiljøet vårt, slik at kommende generasjoner også kan ha glede av den flotte naturen i kommunen vår.

Dersom du også er opptatt av naturen i Strand, er det flere gode grunner til at du bør velge Venstre i år. Å ta vare på mer natur er bra for lokalsamfunnet. Mer skånsomme utbygginger og mer rom for friluftsliv og opplevelser er viktig for både næringslivet og innbyggerne.

Venstre vil sikre det biologiske mangfoldet i kommunen vår. Det betyr at vi vil kartlegge naturen i kommunen og innføre naturbudsjetter. Det vil gi bedre beslutninger i nye utbyggingsprosjekter. Vi vil også stille krav om erstatningsarealer dersom man bygger ut i verdifull natur.

I kommunen vår har vi også mye viktig matjord og beiteområder, som også er med på å ta vare på biologisk mangfold. Å ta vare på disse områdene er også med på å sikre viktig matproduksjon, både for i dag og for framtida.

Venstre er også for å ta vare på myra. Myrområder binder Co2 i tillegg til å være viktig for insekts- og fugleliv.

Viktigst av alt er det som setter Strand kommune på kartet. Preikestolen er et fantastisk naturområde som bidrar til turisme og et blomstrende næringsliv i kommunen. Venstre ønsker å etablere Preikestolen nasjonalpark. Miljødirektoratet har tidligere gitt en faglig anbefaling om å opprette Preikestolen nasjonalpark. Venstre mener dette vil gi spennende muligheter hvor verneformålet ivaretar både reiseliv og bevaring av naturverdiene.

Venstre har i flere år vært tydelige på at vi vil ha Preikestolen nasjonalpark, og har tidligere løftet det opp både i Stortinget og i fylkestinget.

Ønsker du å bidra til å verne om naturen vår, samt etablere Rogalands første nasjonalpark her i Strand? Da bør din stemme gå til Venstre i år. Godt valg!