– Vi trenger Knut Bakkehaug i kommunestyret!

Ordførerkandidat og leder i Eidsvoll Venstre, Sesselja Bigseth

Dette er en tilbakemelding Venstre har fått hver eneste gang vi står på stand i årets valgkamp. Ja, egentlig lenge før valgkampen startet. Både i sosiale medier og samtaler med folk i Eidsvoll. Den beste måten å få Knut Bakkehaug tilbake i kommunestyret er å stemme Venstre.

Forleden sa en velger som avslutning på en interessant samtale om Eidsvolls utfordringer: «- Ja, og så ga jeg en slenger til Bakkehaug, for han må inn!» Det er veldig hyggelig at velgere fører opp Knut Bakkehaug på stemmeseddelen, selv om de ikke stemmer på Venstre. Vi i Venstre forstår at ønsket om at vår førstekandidat skal være en del av det nye kommunestyret, er stort. Den viktigste måten å sikre Knut Bakkehaug plass i kommunestyret er likevel å velge stemmeseddelen til Venstre.

Knut har gjort åpenhet og innsyn til sin hjertesak. Det er ikke så rart. Det har med hans syn på demokratiet å gjøre. Vi må bruke, vedlikeholde og utvikle demokratiet. I kandidatpresentasjonen på Eidsvoll Venstres hjemmeside sier Knut rett og slett at åpenhet og tillit er den største utfordringen vi har fremover. Og han knytter dette til andre saker:

«- Åpenhet og tillit. Den manglende tilliten til demokratiet er en av vår tids største utfordringer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lokalt vises dette blant annet ved at nesten halvparten av kommunens voksne befolkning velger å ikke bruke stemmeretten. Utfordringer innen kommunens økonomi, skole, oppvekst, fattigdom og miljø krever vanskelige prioriteringer. For å lykkes med dette er involvering, åpenhet og tillit en forutsetning.»

Knut er også opptatt av fordeling. Av å ta vare på de som sliter. Venstre har jobbet mye med dette i de 12 årene Knut var i kommunestyret; å holde barnetrygd utenfor inntektsgrunnlaget ved beregning av sosialhjelp, å holde sosialhjelpssatsene på anbefalt nivå (istedenfor å ligge under, som Eidsvoll har gjort), og å vedlikeholde kommunale boliger – slik at det ikke er skadelig for helsen å bo der. Da SV inviterte til folkemøte om sosialpolitikk nylig var det ikke Venstre som ble invitert som motpart for diskutere temaet. Kanskje visste ikke SV alt Knut hadde gjort på dette området i kommunestyret for Venstre?

Hans kamp for å bevare dyrket mark i Eidsvoll bør være kjent for alle. Han kjempet ikke mot ny skole til erstatning for Vilberg, men han kjempet for at ny skole på en tomt kommunen eier selv, der man ikke ødelegger dyrket mark og tar privat eiendom.

Knut gir seg aldri. Han tar ikke opplysninger for gitt, men graver for å få bekreftet informasjon, og han sjekker at kommunen tar medlemskapet i Transparency International på alvor; postlistene skal føres korrekt – slik at kommunen både ivaretar åpenhet og personvern.

Knut understreker ofte at de folkevalgte både er ombud med et mandat fra velgerne, men også arbeidsgiver for kommunens ansatte. Ryddighet og saklighet i omtale av kommunens virksomheter og ansatte er viktig for ham.

Knut er opptatt av at den offentlige debatten skal være saklig, opplysende, og ikke minst redelig. Det er lite han misliker så sterkt som personangrep og enkle slagord og forslag som ikke er forankret i fakta. Derfor har han engasjert seg i debatter på sosiale medier for å bidra til at nivået er saklig og at fakta, informasjon og kunnskap bringes inn i debatten. Han sier ofte at det viktigste ikke er å overbevise folk om at Venstre har rett, men å bidra til at debatten foregår på korrekte premisser. Knut driver derfor stadig med folkeopplysning, i god liberal tradisjon.

Vi håper du vil bidra til at Knut Bakkehaug har en plass i Eidsvoll kommunestyre de neste fire årene. Det gjør du best ved å stemme Venstre.

Sjekk gjerne ut vår hjemmeside, og vi blir glade om du følger Eidsvoll Venstre på Facebook.