Møt vår 1.kandidat: Knut Bakkehaug

Knut Bakkehaug (57) bor på Siggerudhagan. Han var medlem av kommunestyret fra 2007 til 2019. Hans hjertesak er åpenhet og tillit.

Knut har vært leder i Eidsvoll Venstre i mange år, og er blant de mest synlige politikerne i Eidsvoll, både i EUB og i sosiale medier. Til tross for at han ikke har vært i kommunestyret de fire siste fire årene.

Knut Bakkehaug, leder i Eidsvoll Venstre

Navn: Knut Bakkehaug

Alder: 57 år

Bor: Siggerudhagan

Jobb: Rådgiver i NAV

Hjertesak: Åpenhet og tillit

Hvorfor stiller du som listekandidat for Eidsvoll Venstre?

For å kunne påvirke de politiske valgene som blir gjort og dermed også utviklingen av kommunen.

Hva er din viktigste sak?

Miljø og fordeling.

Hva er den største utfordringen Eidsvoll har i årene fremover?

Åpenhet og tillit. Den manglende tilliten til demokratiet er en av vår tids største utfordringer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lokalt vises dette blant annet ved at nesten halvparten av kommunens voksne befolkning velger å ikke bruke stemmeretten. Utfordringer innen kommunens økonomi, skole, oppvekst, fattigdom og miljø krever vanskelige prioriteringer. For å lykkes med dette er involvering, åpenhet og tillit en forutsetning.

Har du et politisk forbilde?

Nelson Mandela. Han klarte å skape nok tillit i samfunnet til å forene store politiske motsetninger i en vei videre for Sør-Afrika, og unngikk borgerkrig.

Hva er dine interesser utenom politikken?

Fotball.

Eidsvoll Venstres valgliste 2023