En plass i solen!

Foto: Privat
Borre er den delen av Horten som kanskje kommer til å vokse mest i løpet av de neste 20 årene. For kommunen kommer til å vokse, og trenger å vokse. Kommunen trenger å bygge attraksjonskraft, og kommunen trenger å bygge boliger.

Her kommer Borre inn som et naturlig kulturelt og geografisk midtpunkt i kommunen vår. Bygging krever omtanke. Borre trenger omtanke. Derfor er det helt avgjørende at vi skrinlegger alle planer om vei gjennom Fogdeskogen og en kjempeutbygging rundt denne. Det holder med Tonsåsen. Vi må etablere en hard markagrense hele veien derfra til Bakkenteigen.

Videre er områdeplanen for Kirkebakken fra midten av 50-tallet, og er aalt for restriktiv. Vi kan bygge både tettere og høyere på Borre, og det vil bare gjøre ting bedre. Vi trenger ikke bygge i skogen!

Men det er én ting Borre jeg trenger sårt allerede, og det er et skikkelig sentrum. Og da er det innlysende at det gamle herredshuset og området rundt som utpeker seg. Derfor sier vi til grunneierne, klart og tydelig: Bygg gjerne høyere og tettere, og bygg noe vi trenger. Borre trenger sentrumsfunksjoner som apotek, leger, butikker med mer.

Når Borrehallen må moderniseres om en fem til ti års tid: lag en multihall hvor også de små idrettene kan få plass til å levere idrettsglede og folkehelse.

Og bygg for all del en skikkelig vikingattraksjon på Borre. La opplevelser og kultur stå i høysetet rundt vikingarven, ikke industri, lager og teknisk drift.

La rett og slett Borre ta tilbake sin plass i solen. Det vil gagne alle i Horten kommune!