Har flertallet i kommunestyret tatt innover seg alvoret?

Søndre Land rådhus
Foto: Juel Sagbakken

Rådmannen ba i fjor høst om en kassakreditt på 50 millioner kroner for å sikre kommunens evne til å betale sine økonomiske forpliktelser. Senere på høsten måtte kommunestyret tilføre rådmannen ytterligere midler ved å selge langsiktige plasseringer for inntil 50 millioner kroner. Totalt vil det si at rådmannen mente at det var et behov for hele 100 millioner kroner ekstra til drift høsten 2022/våren 2023.

Kontrollkomiteen har påpekt at urealistiske budsjetter fra rådmannen har vært et vedvarende problem over tid. I tillegg står Søndre Land kommune overfor utfordringen med å fase ut vertskommunetilskuddet på omtrent 60 millioner kroner i løpet av dette tiåret.

«Alle partiene tar til orde for å prioritere investeringer ned som et økonomisk grep. For eksempel at det kanskje kan utsettes litt til å gjennomføre alt man skulle ønske på vann og avløp.» Sitatet er hentet fra oa.no (https://www.oa.no/sondre-land-debatt-i-oa-podden-freder-skole-sier-nei-til-eiendomsskatt/s/5-35-1813591)

Det å utsette investeringer innen vann og avløp som et økonomisk tiltak kan kanskje virke som en fornuftig ide, men kanskje man glemmer at disse tjenestene skal driftes etter selvkost? Det eneste grepet som her kan gjøres er at vann- og avløpstjenestene skal være 100% selvfinansiert. Dette må selvfølgelig justeres, men Søndre Land er ikke langt fra å være 100% selvfinansiert på VAR. Å kalle dette et økonomisk grep som skal hjelpe Søndre Land ut av den økonomiske krisa, mener Venstre er et uttrykk for at man ikke ser alvoret i den økonomiske situasjonen.

Å si at man er mot eiendomsskatt, men samtidig ikke peke på hva som skal nedprioriteres for å bringe økonomien i balanse, er å gå rett inn i en farlig økonomisk situasjon som kan sammenlignes med «luksusfellen». Flertallet i kommunestyret støtter opp om en politikk der vi bruker mer penger enn det kommunen har i inntekt. Å frede en skolestruktur, når to av våre skoler holder til i samme bygg, er urealistisk. Når det kommer til økonomiske grep, så velger flertallet (i formannskapet) å kutte utkjøring av mat fra kjøkkenet på Hovlitunet til eldre hjemmeboende. De som bor hjemme kan kjøpe seg Fjordland middag, har vært et argument. Hvis Fjordland er bra nok for de som bor hjemme, da er vel denne maten bra nok for de som bor på Hovlitunet også? Da kan det nybygde kjøkkenet på Hovlitunet stenges, og kommunen vil spare penger på drift.

Er det bare Venstre som ser absurditeten i denne type argumentasjon? Vi kan enten stenge og slukke lyset, eller vi får ting til å fungere. Jobben vår består nå i å få den største investeringen Søndre Land noensinne har gjort, til å fungere. Vi har et nybygd kjøkken på Hovlitunet som kan produsere kvalitetsmåltider på løpende bånd. Det skulle bare mangle om ikke de hjemmeboende også kunne kjøpe middagsmåltider fra dette kjøkkenet.

Man bør kutte der innbyggerne skjermes i størst mulig grad. Venstre foreslår følgende kutt:

  • Slå sammen Fryal barneskole og Søndre Land U-skole til 1-10 skole med en rektor og to inspektører. Dette reduserer de administrative kostnadene og vil ikke gå utover det som skal foregå i klasserommet.
  • Få maksimal omsorg ut av Hovlitunet ved å samle omsorgstilbud til Hovlitunet og Eldresenteret.
  • Utnytte stordriftsfordelene ved det nye kjøkkenet på Hovlitunet.
  • Stanse ansettelser av ikke lovpålagte stillinger.
  • VAR (vann, avløp og renovasjon) må være 100% selvfinansiert.
  • Få fart på salg av kommunal eiendom som ikke er i bruk.
  • La foreningen «Hele Vestsida» få overta Vestsida skole vederlagsfritt.
  • La private konkurrere om vedlikehold av kommunale veger.

Vi må rigge denne kommunen for fremtiden. Søndre Land Venstre viser veg ut av den økonomiske krisa!

Søndre Land Venstre 03.09.2023

Ved lokallagsleder Juel Sagbakken