Venstre tar rus og psykiatri på alvor

Foto: Fridtjof Frøsshaug

Den vanligste årsaken til utenforskap har rot i psykisk uhelse. Man ramler ut av utdanning eller arbeidsliv fordi man strever med et eller annet.

Dette gjelder mange i Indre Østfold. De fleste av oss kjenner noen, har selv hatt problemer eller er pårørende til noen som strever med livet sitt. Dette koster dyrt for den enkelte, de pårørende og oss som samfunn. Mye kan forebygges og bedres. Å ikke gjøre noe – koster ofte mer – enn å gjøre noe.

For Venstre er psykisk helse et tema vi tar på alvor. Vi ønsker alle tiltak som styrker og forebygger velkommen. Eksempler på dette kan være;

 • flere helsesykepleiere i barnehage og grunnskole
 • redusere ventetiden i kommunens tilbud om rask psykisk helsehjelp (dette tilbudet må styrkes – og tilbys barn, ungdom og voksne)
 • strategi for innenforskap mot utenforskap
 • program mot skolevegring og drop-out
 • rusboliger med døgnbemanning for de som sliter mest (50 plasser)
 • samle rus- og psykiatri-tjenester rundt Helsehuset
 • styrke samarbeidet mellom tjenester – slik at den enkelte blir mer «herre i eget liv» og slipper å løpe mellom ulike tjenester som ikke snakker sammen
 • generelle forebyggende tiltak i alle ledd – barnehage, skole, fritid, SFO, NAV, helsestasjon, barnevern, samarbeid med politi, og alle som møter mennesker i vår kommune som strever med livet sitt.
 • støtte lokale bedrifter som ansetter folk med hull i CV´n
 • gratis fritidsaktivitet eller kulturskole for alle barn under 10 år i Indre Østfold
 • bruke Startlån-ordningen slik at flere kan eie sin egen bolig

Derfor har Venstre programfestet at;

kommunen særlig skal prioritere innbyggernes psykiske helse, og videreutvikle lavterskel og tidlig hjelp