Hva vil vi med nærnaturen? (Innlegg på Gropmarkas Venners arrangement 22. august 2023.)

Følgende er innlegg avholdt av Lillehammer Venstres ordførerkandidat Terje Kongsrud, i arrangement avholdt av Gropmarkas Venner 22.08.23.

(Innlegget er noe justert.)

 

Vi er heldige på Lillehammer!

Da jeg bestemte meg for å slå meg ned her var kombinasjonen viktig: Skulle jeg bo landlig, som jeg er vokst opp med – eller ønsket jeg mer by?

På Lillehammer får jeg begge deler. Jeg bor nært nok sentrum og får tilgang til urbane kvaliteter – som kafé, kino og kunstutstillinger.

Samtidig kan jeg gå rett ut i skogen fra kjøkkentrappa. Der får jeg ro i sjela, trim og matauk. Det er dette som er nærnatur for meg.

Lillehammer Kunstmuseum hadde nylig en flott utstilling om «det eventyrlige».

Utstillingen tok oss med inn i dypet av skoglandskapet, inn i naturfenomener, sansefornemmelser og naturmystikk – slik museet beskriver det.

Videre fra kunstmuseets presentasjon:

«En tydelig tendens i vår stadig mer globaliserte, gjennomdigitaliserte og oppmålte samtid, er en tilbakeskuende lengsel og en søken etter nærhet til naturen.»

Dette er et fint bakteppe for meg, om tematikken om nærnatur og hvordan vi skal forvalte den for framtida. Kunsten søker tilbake til naturen, og vi blir bevisst på viktigheten av å bevare naturen, og ha tilgang til den.

Ekstremværet «Hans» minnet oss nylig på at vi er i ferd med å ødelegge noe vi tidligere har tatt for gitt – en natur som noe evig, uforanderlig, og alltid tilgjengelig for oss.

I Lillehammer har vi hatt tradisjon for å være restriktive med hus- og hyttebygging i fjellområdene våre og i marka.

Venstre ønsker at vi fortsatt skal prioritere å ta vare på de kvaliteter vi har, med muligheter for allsidig friluftsliv – sommer og vinter.

Ikke la oss falle for fristelsen med storstilt utbygging for kortvarig gevinst.

Vi kan ha en forsiktig utbygging innenfor områder som allerede er utbygd, på en måte som ivaretar kulturlandskap, natur og friluftsliv.

Jeg repeterer noen av Venstres synspunkt, som oppspill til debatten:

  • Venstre vil ha en byggegrense mot Gropmarka.
  • Helårsvei gjennom Gropmarka er ikke aktuelt på vår vakt.
  • Vi ønsker en fjellgrense i Lillehammerfjellet – den kan gå ved Kausvegen.
  • Vi vil sterkt fraråde vinterbrøyting av Kausvegen. Å unngå brøyting gir oss løypenett fra første snøfall.
  • Interessene til landbruk og skogbruk skal ivaretas.
  • Og – vi vil jobbe for å sikre trekk- og leveområder for vilt, og også for de som jakter på dem.

 

Terje Kongsrud

Lillehammer Venstre