Byen trenger mer grønt og bedre arkitektur

Lillestrøm by er i sterk vekst og forandring. Mye av det som skjer er bra. Men stiller vi strenge nok krav til hvordan alt det nye skal se ut? Venstres svar på det er nei. Vi mener det er behov for både bedre byrom på bakkeplan og strengere krav til estetikk på nye bygg.

Aller først, i rettferdighetens navn: Det er mange bygg og byrom som ser bra ut i Lillestrøm. I flere av de nye byggene som har kommet opp, er det bygget fasader kledd i tre eller stein, og det er gjort bestrebelser på at byggene skal spille på lag med omgivelsene. Det er anlagt flere små, intime byrom hvor det er alt fra lekeapparater til uteserveringer.

Der hvor vi har lykkes aller best, er i Kulturkvartalet. Venstre var en pådriver for å få på plass nytt bibliotek, kunstmuseum og park, og tok i våres initiativ til kjøp av Kirkegata 8, som kommunen nå har kjøpt. Det vi ser i Kulturkvartalet er et samspill mellom byggene, funksjonene i dem og kulturparken mellom dem – og det vekker oppsikt og begeistring langt utenfor vår egen region. Her har vi en kulturperle som vi alle kan være stolte av!

Men hvis vi løfter blikket fra suksesshistoriene, så er det også mye rom for forbedring.

Hva som er pent eller ikke, er selvsagt ofte en subjektiv oppfatning. Men det er flere nybygg som bekles av det som rent objektivt må kunne karakteriseres som ganske simple plater. Jeg skal ikke peke på enkeltprosjekter, men den som går rundt og observerer, vil fort se forskjell på fasader som det er lagt flid og ressurser i, og de fasadene hvor det er valgt simplere løsninger. I flere byggeprosjekter er det også veldig tydelig at det er bygget en framside, som er bekledt med teglstein og treverk, og en bakside som er dekket med enkle plater av stål eller mer eller mindre naken betong. Det gir et slett estetisk inntrykk, og det svekker kvaliteten på byrommene som ligger inntil.

Her mener Venstre at kravene til estetikk må strammes opp. Fargevalg, form og fasong kan det være delte meninger om. Det skal vi leve med. Men det må være kvalitet i materialene. En fasade er ikke bare utsiden på et bygg, den er også innsiden på et byrom. Og når man bygger midt i en by, så finnes det ingen bakside! Alle kvartaler i Lillestrøm oppleves på utsiden fra alle kanter.

Men også byrommene mellom byggene trenger et løft. Venstre vil ha mer grønt i byen. Flere parker, både store og små. Vi vil ruste opp og utvide Kirkeparken, vi vil ha park på Stortorvet og park mellom de verneverdige trehusene i Kirkegata der det i dag er parkering på gruslagte flater. Vi kan ikke overlate de beste plassene i byen til parkerte biler!

Venstre vil også utvide gågata, slik at vi får en sammenhengende gågate fra Kulturkvartalet til Torvet: langs Kirkegata og opp Storgata. Da kommer også Kulturkvartalet virkelig til sin rett, som en inngangsport inn i sentrum for dem som kommer til byen med tog eller buss.

Mer grønt, mer attraktive byrom og flottere arkitektur gjør livet mellom byggene bedre. Da blir også byen bedre.

Boye Bjerkholt,
Ordførerkandidat for Lillestrøm Venstre

Innlegget sto på trykk i Romerikes Blad 4. september 2023.