Studentbyen Steinkjer

Foto: Ausra Norum

Steinkjer Venstre vil bidra til å gjøre Steinkjer til et enda mer attraktivt studiested og en pulserende studentby. Studenter og universitetet er utrolig viktig for rekruttering til næringslivet og for klyngemiljøet på Innocamp.

Tettere Kobling mellom Studenter og Næringsliv:

Vi ønsker å bygge broer mellom studenter og næringslivet i Steinkjer. Dette innebærer å legge til rette for internships og deltidsjobber som gir studentene verdifull praktisk erfaring. Samtidig gir dette bedriftene tilgang til ny kompetanse og friske ideer. Denne koblingen mellom teori og praksis er nøkkelen til å forberede studentene på fremtidens arbeidsmarked. I vårt innovative InnoCamp og gjennom samarbeid med lokale ressurser, ser vi en unik mulighet til å trene studentene i entreprenørskap og gründervirksomhet. Dette vil ikke bare gavne studentene selv, men også bidra til å skape vekst og nyskaping i næringslivet i vår region. Vi vil hjelpe studentene med å realisere sine forretningsideer og gi dem den støtten de trenger for å lykkes.

Attraktivitet for Studenter:

Steinkjer Venstre vil gjøre Steinkjer til et sted som er attraktivt å søke seg til, et trivelig sted å være student og et sted der man ønsker å etablere seg etter endt utdanning. Vi vil oppnå dette ved å tilby studentene rimelige kulturtilbud, gode bolig- og parkeringsmuligheter, samt en inkluderende og pulserende bykultur. Vi vil jobbe for rabatterte forestillinger i det nye kulturhuset for barn, unge og studenter. Dette vil gjøre kulturtilbudet mer tilgjengelig og gi studentene muligheten til å delta aktivt i kulturlivet. Vi vil få på plass gavekort på kulturarrangementer i Steinkjer på 2000kr for studenter ved Nord universitet som bytter bostedsadresse til Steinkjer kommune etter modell fra Ås kommune. Dette vil styrke studentøkonomien og øke kommunens inntekter og muligheter til å forbedre studenters opplevelse av byen og kulturlivet.

Steinkjer Venstre vil også arbeide for å tilby rimelige boliger for studenter og elever nære sentrum. Vi ser at boligene ved Figga ikke blir fylt opp da de er for langt unna. Kommunen eier sentrumsnære boliger rundt og i Kongens Gate. Her må kommunen gå i dialog med studentsamskipnadene for å sikre studentene gode og sentrumsnære boliger.

Dette vil gjøre det enklere for studenter å bo sentralt og delta i samfunnet og kulturlivet, noe som igjen vil gi mer puls og liv i sentrum og gjøre Steinkjer til en enda mer attraktiv by og studentby.

Rekruttering

Til slutt foreslår vi at kommunen, i samarbeid med næringslivet og andre, gir et sommerjobbtilbud til ungdom og unge voksne. Dette vil gi dem verdifull arbeidserfaring, styrke rekruteringene til næringslivet i vår region, styrke tilknytningen til lokalsamfunnet og gi Steinkjer et fortrinn som studiested.

For å sikre rekrutteringen av unge voksne med høyere utdanning til kommunen ønsker vi også å styrke samarbeidet med Trainee Trøndelag, Intro Trainee, næringslivet og kommunen. Dette vil bidra til å skape et levende og attraktivt arbeidsmiljø i Steinkjer.

Steinkjer Venstre ser på studenter og universitetet som en kritisk del av vår fremtid. Vi vil jobbe hardt for å gjøre Steinkjer til det beste mulige stedet å studere, leve og jobbe.

Gjennom samarbeid i mellom næringslivet, klyngene, universitet, studentene, kulturen og kommunen og resten av Steinkjer kan vi skape en pulserende og inkluderende studentby med mange spennende muligheter og fagmiljø.

10. kandidat Lars Hovdan Molden 1.kandidat Jens Fredrik Skjelstad 6. kandidat Håkon Sivertsen