Bli kjend med Jenni Elena – vår ungdomskandidat

Jenni Elena er vår 10. kandidat og bur på Giske. Ho studerar idag musikk i Volda og planen er å kome attende som lærar til Giske.

-Eg ønskjer meg ei kommune som er på lag med ungdommen og framtida. Då treng vi ungdommen si røst inn i kommunestyret der beslutningane vert tatt.

Stem Venstre.