Til innhold

Kommuneøkonomi er ikke science fiction

Av Svein Abrahamsen, Bystyre- og fylkestingskandidat, Haugesund Venstre

I valgkampen i Haugesund har kommuneøkonomi blitt en av hovedsakene. Arbeiderpartiet har trygg økonomisk styring som et hovedbudskap og viser til overskudd i kommunens økonomi på sin vakt og underskudd etter Terra-saken da Høyre styrte sist.

Haugesund kommune har gått med overskudd mens de sittende posisjonspartiene, med Arbeiderpartiet i spissen, har styrt byen. Dette skal disse partiene ha honnør for. Samtidig skyldes disse overskuddene en kombinasjon av interne og eksterne forhold. Det kreves ikke minst et godt samspill mellom folkevalgte, administrasjonen, ansatte og innbyggere for å snu en kommune sin økonomi fra minus til pluss.

Haugesund kommune sin lånegjeld vil skyte i været i årene som kommer når de store investeringene blir gjennomført. Lånegjelden vil øke fra 74 prosent av inntektene i 2022 til hele 106 prosent i 2026 ifølge sist økonomiplan. Dette gir grunn til bekymring. Mer penger til banken i renter og avdrag på lån betyr mindre penger til kommunale tjenester.

Haugesund sin sittende ordfører fra Arbeiderpartiet ble utfordret på den kraftige økningen i lånegjelden i valgdebatten i Festiviteten 30. august. Her svarte ordfører at han forholder seg til det Kommunalbanken sier om at lånegjelden bør ligge mellom 50 og 100 prosent av inntektene. Samtidig viste ordfører, forhåpentligvis mest på spøk, til at det har blitt sagt at det er neste år som teller mens det som skjer deretter er science fiction.

En kommune sin tåleevne for gjeld er ingen eksakt vitenskap og det kan diskuteres nøyaktig hvor grensen skal gå. Bystyret i Haugesund har imidlertid vedtatt en handlingsregel om at kommunen sin lånegjeld ikke bør overstige 75 prosent av inntektene, slik Riksrevisjonen anbefaler. Det er ikke trygg økonomisk styring ikke å forholde seg til den handlingsregelen som bystyret har vedtatt.

En kommune bør ha et langsiktig perspektiv i sin økonomiske planlegging selv om det er usikkerhet om framtiden. Det er langt fra science fiction at store investeringer og økt lånegjeld vil legge press på Haugesund kommunen sin økonomi i årene framover. Det er ikke trygg økonomisk styring kun å ha det kommende budsjettåret som tidshorisont.

Haugesund Venstre går til valg på en ansvarlig økonomisk styring for å sikre kommunens framtidige økonomiske handlingsrom. Vi erkjenner at dette kommer til å bli utfordrende som følge av den kraftige økningen i lånegjelden, men desto mer nødvendig. Vi vil blant annet nøye vurdere kostnader og nytte ved nye investeringer, ha verdibevarende vedlikehold av kommunens bygg og prioritere investeringer som gir reduserte driftsutgifter.