Lillehammers høye eiendomsskatt

Roger Granum og Johan Enger skriver her om eiendomsskatten i kommunen. Venstre ønsker å heve bunnfradraget i eiendomsskatten fra 125 000 til 500 000 kroner.

Lillehammer kommune har den tvilsomme æren av å ligge på topp i eiendomsskatt blant landets 356 kommuner. Ifølge organisasjonen Huseierne har bare Moss og Steinkjer kommuner høyere eiendomsskatt for en standard enebolig på 120 m². Mye av årsaken til det høye nivået kommer av at Lillehammer reduserte bunnfradraget i skattegrunnlaget til 125 000 kr i 2022. Lillehammer ligger også høyt i kommunale avgifter.

Eiendomsskatt bestemmer kommunen selv helt og fullt over. Den er viktig for å finansiere de kommunale tjenestene, men i det store bildet betyr den likevel ikke all verden. Eiendomsskatten vil i 2023 utgjøre 140 millioner kroner av samla driftsinntekter på 2 867 millioner, ifølge økonomi- og handlingsplanen. Eiendomsskatten utgjør altså ca. 4,9 % av driftsinntektene i Lillehammer.

I en tid med stigende renter og priser, må det være et mål å holde kommunale avgifter og eiendomsskatt nede på et rimelig nivå. Disse utgiftene fastsettes uavhengig av hvilken økonomisk situasjon den enkelte person og familie er i. Dermed treffer de hardest enslige, nyetablerte familier med høyt huslån og familier med lav inntekt.

I våre nabokommuner Gjøvik og Hamar ligger eiendomsskatten for boliger på omtrent halvparten av nivået for Lillehammer. Lite tyder på at de to andre Mjøs-byene har noe dårligere tilbud innenfor helse, omsorg og skole enn det Lillehammer har.

Bunnfradraget bør i utgangspunktet være så romslig at familier med en forholdsvis liten bolig av enkel standard, slipper eiendomsskatt. Nå vil en drastisk økning i bunnfradraget neppe være mulig i kommende kommunestyreperiode, uten at det går utover budsjettbalanse og tjenestetilbud. Lillehammer Venstre har tidligere stemt for et bunnfradrag på 500 000 kroner. Det mener vi gir en beskjeden reduksjon i denne kommunale inntektsposten, som fort kan tjenes inn igjen indirekte, ved f.eks. mindre behov for sosiale ytelser og bostøtte. En stemme til Venstre vil også være en stemme for å heve bunnfradraget i eiendomsskatten.

 

Roger Granum, 3.-kandidat Lillehammer Venstre
Johan Enger, listekandidat Lillehammer Venstre