Frie og meningsfulle liv i Alvdal

 

Det er mange som ønsker å bo fritt og landlig i Alvdal. Her finnes unike turmuligheter og trygge levevilkår. Med et bedre togtilbud og flere steder på Steia der folk kan møtes og jobbe på laptopen, kan Alvdal bli attraktivt for enda flere.

 

Før var nye arbeidsplasser viktige for å få folk til å bosette seg i distriktene. Nå derimot sliter bedriftene i regionen med å få tak i folk. Vi politikere må tenke nytt og kreativt skal vi henge med i konkurransen om arbeidskraft.

Alvdal Venstre mener vi først og fremst må unngå å bygge ned natur og landbruksjord. Vi må ikke ødelegge for oss selv og vårt største konkurransefortrinn. Det kan virke fjernt for oss som lever i det til daglig, men husk at inngrepsfri natur er i ferd med å bli en global mangelvare! Naturopplevelser må ikke vike for asfalt eller ruvende hyttepalass. Dette er noe jeg vil jobbe hardt for.

 

Rimelige boliger, åpen himmel og mulighet til å dyrke en hageflekk står høyt på ønskelista til potensielle innflyttere. Jeg mener vi trenger en kommunal strategi for å øke tilgangen på hus og virkeliggjøre boligdrømmen til flere.

 

Kulturtilbud og flere lavterskel møteplasser er blitt viktigere for både nåværende og potensielle fremtidige innbyggere. Alvdal er fremoverlent med driftige og oppfinnsomme gründere og spennende aktører. Vi mener kommunen må bli bedre til å bruke denne kreative kapitalen for det det er verdt.

 

Like før sommerferien lanserte kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) en stortingsmelding om distriktspolitikk. Meldingen er like grå som juli-været, fantasiløst og uten blikk for de lange linjene. Å male det tradisjonelle ensidige bildet av distriktskulturen er å effektivt snakke distriktene ned og gjøre oss lite attraktive for tilflyttere. Vi i Venstre skal snakke opp mangfoldet, potensialene og muligheten til å leve frie liv i fjellregionen!

Vi har en jobb å gjøre. Vi må være villige til å utvikle Alvdal. Vi må bruke oppfinnsomheten til å skape nye møteplasser og bryte ned vanetenkning og sosial kontroll. Flere i Alvdal må få kjenne på følelsen av å leve frie liv. Det handler om å bryte opp sosiale monokulturer og å utfordre sterke konservative stemmer som tviholder på «sånn som det bestandig har vært».

 

Som tilflytter var jeg både nysgjerrig, søkende og lærevillig i møte med den lokale kulturen. Det er spennende å komme et nytt sted og lære om det som er, og det som har vært. Men for meg er det viktig at jeg kan føle at jeg kan holde på den jeg er og ha frihet til å leve min medbrakte kultur i synergi med den eksisterende.

 

Et rikt mangfold er fremtiden for Alvdal. Jeg vil jobbe for at det blir trygt å være og føle seg annerledes. Forskjelligheten er gullet vårt. Jeg vil at alle skal føle seg sett, hørt og behøvd. For det er først når vi blir bedre til å ta vare på de som allerede bor her, at vi også blir attraktive for nye tilflyttere.

 

Anne Goro Tronsmo Haugland

  1. kandidat Alvdal Venstre