Lettvinte påstander om Kjeller flyplass

Kjeller flyplassområde
Foto: Lillestrøm Venstre

Debatten om Kjeller flyplass har blitt en av valgkampens heteste poteter. I kampens hete flagres det rundt med lettvinte og til dels feilaktige påstander. Det er på tide å rydde opp.

Påstand 1: Det koster ingenting å beholde flyplassen.
Flyplassen eies og driftes i dag av Forsvaret, som har fått i oppdrag å selge eiendommen til markedspris. Om flyplassen skal beholdes, må noen 1) kjøpe eiendommen, og 2) ta over driften av en flyplass midt i et tettbefolket område, med alt det krever av kompetanse, sikkerhet og beredskap. Ingen av delene er gratis. Den samfunnsøkonomiske kostnaden ved fortsatt flyplassdrift er beregnet til 1,6 milliarder. Det er mye penger.

Påstand 2: Historien raseres hvis flyaktiviteten stanses.
Riksantikvaren jobber med å frede kulturminner på Kjeller flyplass, hvorav rullebanen er ett av disse. Men Riksantikvaren peker på at rullebanen likevel vil kunne fungere som “kommunikasjonsåre i et fremtidig utbyggingsområde”. Kulturminnene og historien vil bli tatt godt vare på selv om den operative flyplassdriften avsluttes.

Påstand 3: Flyplassen må bestå for å redde myra.
Flypartiet MDG har løftet fram myra som sitt påskudd for å beholde flyplassen. Men denne stråmannsargumentasjonen har ikke noe holdepunkt i virkeligheten. Ingen har foreslått å bygge på myra.

Påstand 4: Kjeller trengs for grønn luftfart.
Utviklingen innen grønn luftfart går fort, og ledes av store aktører som Avinor, SINTEF og kommersielle flyselskaper. Folkets Røst tar til orde for at dette kan skje på Kjeller. Men da snakker vi om noe helt annet enn “kun” en veteranflyplass. SAS planlegger å starte opp med sine første elfly i kommersiell drift i 2028. De kan fint ta av fra Gardermoen som, i tilfelle noen har glemt det, ligger kun 12 minutter fra Lillestrøm med tog. Grønn luftfart trenger ikke flyplass på Kjeller, og Lillestrøm trenger heller ikke å få Gardermoens tredje rullebane midt i byen.

Forsvaret skal legge ned sin drift på Kjeller i 2026. Det store spørsmålet er hva som skjer med flyplassen da. Skal noen andre ta over og fortsette å drifte flyplassen? Hvem skal i så fall gjøre det og hvem skal betale for det? Eller skal arealet brukes til et annet formål?

Venstre har tatt et tydelig standpunkt for det siste. Vi ønsker å legge ned flyplassen
fordi vi ser behovet for å knytte Kjeller og Lillestrøm by sammen, for å styrke verdiskaping, næringsutvikling og jobbskaping, og for å sikre at vi kan håndtere forventet befolkningsvekst uten at vi skal bygge ned matjord, friluftsområder eller eksisterende bebyggelse.

Venstres standpunkt er solid forankret i Stortingets føring om byutvikling i dette området, i regional plan for areal og transport, i Forsvarets framtidsplaner, i regjeringens svar på spørsmål fra Stortinget og i faglige rapporter om både forholdet mellom flyplass og byutvikling, og om samfunnsøkonomiske konsekvenser av ulike scenarioer for framtidig utvikling av flyplassområdet.

Disse bør veie tyngre enn de lettvinte påstandene som legges fram.

Boye Bjerkholt,
Ordførerkandidat for Lillestrøm Venstre