Stem Venstre

Mette Lothe, Lene Røkke Mathisen, Bjørn Gunnar Husby, Svein Abrahamsen og Are Bu Nilsen, Foto: Christian Hjortland

Venstre sin politikk bygger på frihet for den enkelte og ansvar for hverandre. Vi vil ha et samfunn hvor alle er frie og ingen faller utenfor fellesskapet. Alle i Haugesund skal ha like muligheter uavhengig av hvem de er, hva de tror på eller hvem de er glad i.

Venstre vil ta Haugesund framover. Derfor vil vi satse på skole, kutte klimautslippene og ta vare på naturen samtidig som vi satser på framtidens næringsliv.

  • En god skole er nøkkelen til en bedre framtid og til å gi like muligheter. Vi vil ha en skole som ser alle elevene og tar hensyn til at de er forskjellige. Gode lærere er avgjørende for å få til dette. Derfor må vi øke lærernes lønn og gi dem mer frihet.
  • Vi må kutte klimautslippene og ta vare på naturen. Dette vil gi barn og unge mulighet til å leve et godt liv nå og i framtiden. Vi vil at det skal bli enklere og billigere for folk å ta miljøvennlige valg i hverdagen.
  • Kommunen sin næringspolitikk må fremme framtidens næringsliv, som er grønt, nyskapende og kreativt. Det bør være enkelt å starte sin egen bedrift og skape nye arbeidsplasser.
  • Vi lever i en tid hvor liberale verdier er under press, både i Norge og i resten
    av verden. Da trengs et parti som står opp for frihet og fellesskap, enten det er lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Hvis du velger Venstre, er du med på å støtte opp om disse verdiene.