Fem gode grunner til å stemme Venstre!

Kjartan A. Lunde og Erik R. Nyman-Apelset, Foto: Strand Venstre
Mandag 11. september er det både kommunevalg og fylkesvalg. Dersom du ikke har bestemt deg for hvilket parti du skal legge i stemmeurnene, vil vi gi deg fem gode grunner til å stemme Venstre i år.

Venstre verner om naturen
Venstre vil verne om den viktige matjorda og naturmangfoldet i fylket vårt. Å satse på naturen, er å bevare viktige livsgrunnlag for framtida. Vi må verne om myrområder, da disse binder CO2 og er viktige for mye biologisk mangfold. For å kutte i klimagassutslipp ønsker vi å gjøre buss- og båttilbudet i Rogaland utslippsfritt.

Frihet i skolen
Motiverte lærere og elever er noe alle ønsker. For å gjennomføre dette trenger lærerne tid til å være lærere. Vi vil kutte i byråkratiet i skolen, styrke laget rundt elevene gjennom for eksempel bedre skolehelsetilbud og gi lærerne bedre lønn.

Venstre er det grønne næringspartiet
Venstre heier på små og store jobbskapere. For å sikre et levende næringsliv i regionen vår, må det bli enklere å starte sin egen arbeidsplass. Vi ønsker å satse videre på nettverk som gjør det enklere å starte for seg selv i Rogaland, for eksempel rådgivning og kurs gjennom Skape. Vi vil også ha lokale etablererfond som kan hjelpe bedrifter med grønn omstilling.

Et blomstrende kulturliv
Lokalt kulturliv må få gode vilkår. Dette gjør vi gjennom gode vilkår for frivillighet i kommunen. I sentrumsområdene må vi utvikle byrom som er tilrettelagt for arrangementer, og kommunen må spille på lag med arrangørene av kulturtilbud og festivaler.

Et kollektivtilbud for alle
Vi må styrke busstilbudet i hele fylket, og tilbudene skal være rimelig priset. Rogaland Venstre har i en lang årrekke arbeidet for gode priser for kollektivtilbudet i fylket, og det vil vi fortsette med. Per i dag er vi det fylket med best priser på månedskort. Vi vil også utvide HjemJobbHjem-ordningen til å gjelde i hele fylket, noe som vil gi enda bedre priser for alle som benytter kollektiv til og fra jobb.

Stem Venstre i både kommunevalget og fylkesvalget mandag 11. september.
Av Erik Nyman-Apelset, ordførerkandidat for Strand Venstre
og Kjartan Alexander Lunde, fylkesordførerkandidat for Venstre