Venstre inngår historisk blågrønt samarbeid på fylkestinget

Bjørn Værnes Fiske, Arne Ivar Mikalsen og Cecilie Hegge, Foto: Nordland Venstre

Venstre er klar for et blå-grønt samarbeid og skal ta Nordland framover. Etter forhandlinger med Høyre, Sp og FrP er det nå klart at Venstre går inn i fylkesrådet og skal være med å styre i Nordland

Med Venstre med hånden på rattet har vi fått plattformen grønnere, vi får til et løft for en skole som motiverer både elever og lærer og vi får på plass et billigere og bedre kollektivtilbud.

– Vi er klare for å bidra til et blågrønt taktskifte for å ta Nordland framover! Vårt mål er at flere skal gjøre nordlending av seg. Derfor må vi satse på en god skole, samferdsel som funker og gode lokalsamfunn folk trives i. Venstre er svært fornøyd med å få ansvar for samfunn og klima, og vi ser frem til å jobbe frem gode løsninger for ei positiv samfunnsutvikling i Nordland, sier gruppeleder for Nordland Venstre, Arne Ivar Mikalsen.

For Venstre har det vært spesielt viktig at arbeidet med å nå klimamålene nå skyter fart, og at det grønne skiftet nå gjennomføres med reelle utslippskutt, samtidig som vi sikrer et godt tilbud til innbyggerne.

Derfor har vi også ønsket oss fylkesråden for samfunn og klima. Vi er også glad for at fylkesråden har ansvar for kulturfeltet.

Mats Hansen, leder i Nordland Venstre

Så blir det et løft for frivilligheten, kulturen og idretten, som skaper bo- og blilyst for nordlendinger i alle aldre. Vi må sørge for god inkludering og integrering. Både unge og eldre er viktige ressurser i samfunnet vårt.

Fylkesleder i Nordland Venstre, Mats Hansen, er strålende fornøyd med resultatet av forhandlingene.

– Vi har fått god uttelling i avtalen for våre viktigste saker innen skole, klima og kollektivtilbudet, og ser frem til å samarbeide med de andre partiene om gode løsninger for folk i Nordland. Vår fylkesråd for samfunn og klima får en viktig rolle for å skape grønne og levende lokalsamfunn rundt om i Nordland. Det blir avgjørende for fremtiden at flere ønsker å bo i Nordland, avslutter Mats Hansen.

Partiene fortsetter arbeidet med å danne en felles politisk plattform frem mot konstitueringen i oktober.

Avtalen kan leses her