Venstre inngår samarbeidsavtale med H, Frp og KrF

Boye Bjerkholt (V), Anette Elseth (Frp), Kjartan Berland (H) og Lisbeth Skulstad (KrF) signerer politisk samarbeidsplattform for Lillestrøm kommune 2023-2027.
Boye Bjerkholt (V), Anette Elseth (Frp), Kjartan Berland (H) og Lisbeth Skulstad (KrF) signerer politisk samarbeidsplattform for Lillestrøm kommune 2023-2027., Foto: Camilla Hestdal

Venstre har blitt enige med Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti om en samarbeidsavtale for perioden 2023-2027. Avtalen består av en politisk samarbeidsplattform og en enighet om fordeling av verv og posisjoner. I tillegg er det inngått en separat valgteknisk avtale med Folkets Røst som sikrer et avklart flertall i kommunestyret.

– Dette er en avtale som setter innbyggerne i sentrum og som spiller på lag med næringslivet. Den inneholder viktige og gode satsinger innenfor oppvekst, omsorg og kultur, og legger opp til en offensiv klimapolitikk. Med denne avtalen har vi et godt grunnlag for å ta Lillestrøm framover, sier Venstres gruppeleder Boye Bjerkholt.

Avtalen gjør at Venstre igjen er i posisjon, etter fire år som opposisjonsparti. Venstre får i den kommende perioden én representant i formannskapet og plass i hovedutvalg for miljø og samfunn, hovedutvalg for oppvekst og hovedutvalg for kultur.

Den politiske samarbeidsplattformen kan du lese her.