Enighet om politisk plattform i Gjøvik

Venstre tar Gjøvik framover!

Venstre har sammen med Høyre, Senterpartiet, FrP og KrF blitt enige om en felles politisk plattform i Gjøvik for de neste 4 årene. Plattformen er et godt grunnlag for å løse de store utfordringene vi står ovenfor og sørge for at Gjøvik blir et bedre sted for innbyggerne våre. 

Venstre har fått betydelige gjennomslag på plattformen for et grønnere og friere Gjøvik. 

Omar Svendsen-Yagci legger frem Venstres gjennomslag i plattformen.

Grønnere framtid 

Klimakrisen er vår tids største utfordring. Derfor er Venstre stolte av å legge frem en plattform som kutter utslipp og som gjør det enklere og mer lønnsomt å velge miljøvennlig. Samarbeidspartiene vil gjøre det enkelt og lønnsomt å reise klimavennlig, jobbe for et grønt investerings- og omstillingsfond for næringslivet, satse på biogass, bygge mer grønn energi og ta vare på naturen. 

Styrke skolen og prioritere barn og unge 

For å sikre alle frihet og like muligheter i livene sine må vi satse på skolen og prioritere barn og unge. Derfor er Venstre stolte av at vi har fått gjennomslag for at vi vil sikre kvalitet i skolen, flere helsesykepleiere, ny ungdomsskole i Vardal og løpende barnehageopptak. 

Inn med kulturhus og et levende kulturliv

Kultur gjør livene våre rikere. Derfor er Venstre stolte over å få gjennomslag for at vi nå ønsker å bygge et regionalt kulturhus i Gjøvik. Gjøvik er en musikkby i Innlandet og har et mangfoldig kulturliv med et etterlengtet behov for et kulturhus for å ta kulturlivet i Gjøvik til nye Gjøvik. Alle barn og unge skal ha like muligheter for å delta i kulturlivet, idretten og frivilligheten, derfor er Venstre glade for at vi vil sikre alle unge mulighet til å delta, uavhengig økonomisk bakgrunn. 

Et verdig psykisk helsetilbud

Psykisk helse er en av de største helseutfordringene vi står ovenfor. Derfor er Venstre stolte over gjennomslag for flere helsesykepleiere i skolen og at vi vil starte arbeidet for Rask Psykisk Helsehjelp (RPH), som er et lavterskeltilbud for å sikre folk rask og kompetent psykisk helsehjelp. Det vil kunne hjelpe folk i en sårbar situasjon og bidra i det forebyggende arbeidet. 

Globus kafe skal bestå

Globus Kafe er et viktig for å styrke integreringen og inkludere kvinner inn i arbeidslivet. Hvert eneste år blir det foreslått å legge ned tilbudet. Derfor er Venstre stolte over at vi har fått gjennomslag for at Globus Kafe skal bestå de neste 4 årene. 

Gleder oss til arbeidet fremover 

I tillegg til de mange gjennomslagene Venstre har fått i plattformen, starter den store jobben de neste 4 årene. Vi gleder oss til å arbeide for å ta Gjøvik framover i en grønnere og friere retning. 

Les den politiske plattformen her