Kommunedirektøren varsler beintøff økonomi i Haram

Foto: Chris-Håvard Berge (CC BY-NC 2.0), https://flic.kr/p/7ifJik

Kutt i tjenester og eiendomsskatt- det blir hverdagen i nye Haram. Og eiendomsskatten vil med stor sannsynlighet høynes i løpet av 2024.

For kommunedirektøren Anders Hammer sa rett ut i kommunestyret tirsdag at han ikke ville høyne eiendomsskatten før han visste med sikkerhet hvor ille det er med økonomien i Haram.

Det får vi ikke vite før til sommeren, for da er regnskapet for nåværende Ålesund kommune klart. Da vet vi med sikkerhet hvor mye underskudd Haram kommune må dra med seg fra dagens kommune og vi vet også litt mer om hvor mye det koster å drive nye Haram kommune.

Tydligere fra kommunedirektøren i Ålesund
Men kommunedirektør Hasseldal i Ålesund var mer rett frem i sin gjennomgang av budsjettet for ny-nye Ålesund kommune. Der blir det «hårda bud», som det heter på svensk, og tilsvarende blir det i Haram.

Det ble først varslet at Haram kommune fikk over 7% mer i frie inntekter på statsbudsjettet, men etter å ha justert for lavere skatteinngang i Haram enn i Ålesund havnet dette under 5%. Dermed blir det en reell nedgang i tildelingene siden det blir økte rentekostnadene i 2024 enn 2023, øket pensjonskostnader i 2024 enn 2023, og økte demografikostnader i 2024 enn 2023.

Gjeld koster
Allerede ved rentekostnadene har kommunedirektør Hammer i Haram varslet at han har tatt i for lite. Budsjettet er på ca 50 millioner, men siden gamle Ålesund hadde mange kortsiktige låneavtaler ligger rentekostandstoppen i begge de to nye kommunen ligge et snaut år etter oss vanlige innbyggere.

Kommunen ligger under nominell pengemarkedsrente i 2023, men vil havne over i løpet av 2024. Det vil utgjøre flere millioner kroner i ekstrautgifter for Haram kommune – ca 15 millioner kroner pr prosent oppgang.

Driftskostnadene øker mer enn inntektene
Som nevnt over så vil kostnadene øke mer enn inntektene. Ikke minst koster gjelden mer enn før og disposisjonsfondet til Ålesund 2023 blir tømt for å dekke årets og neste års overforbruk i de to nye kommunene.

Dermed trenger man ikke være rakettforsker for å skjønne at inntektene må økes. Kommunedirektøren Hammer sa det i skjulte ordelag at han ikke ville øke eiendomsskatten før han visste nøyaktig hva utgiftene er.

Det vet han ikke før i august.

Da kommer regnskapet fra Ålesund 2023, hvor vi må regne med at ca 14% av halvparten det estimerte underskuddet på ca 70 millioner skal belastes Haram 2024 (halvparten av underskuddet blir dekket av disposjonsfondet).

Det er rett i underkant av 5 millioner kroner som må dekkes inn senest i løpet av 2025. Altså en ytterligere utgift på et allerede stramt budsjett.

Som en finger i lufta for å sjekke vindretningen
Årets budsjett blir litt som å stikke fingeren i lufta for å kjenne hvilken vei vinden blåser. Økonomisjef Levi Lervik kommenterte at inntektene er satt høyt og kan bli mindre, og at utgiftene er satt lavt og kan bli høyere. Det er for eksempel satt opp 20 millioner kroner i inntekter fra avkastning på finansformuen, noe som vel er vel optimistisk for 2023 siden selveste Oljefondet faktisk gikk i minus nå i tredje kvartal i 2023 og utsiktene til en fredeligere verden ikke akkurat er gode. (Tallet 20 millioner kroner for øvrig er snittet av avkastningene for Harams finansformue opp gjennom årene.)

Et varsel på hvor tøft året blir er at helse- og omsorgssjef Elin-Katrin Vegsund varslet å kutte 11 sengeposter på Eidet omsorgssenter og 10 på Haram sykehjem, mens skole- og oppvekstsjef Lill-Therese Hammerbekk Eidsvik varslet at det må bli forandringer i både skole- og barnehagestrukturen siden vi har for mange små skoler og barnehager og at barnetallene er sterkt synkende i de fleste delene av kommunen.

Det er lagt opp til ett 0-budsjett, noe som gjør budsjettet ekstremt sårbart fordi det ikke er noe å gå på dersom noe uforutsett skulle oppstå. 2024-regnskapet vil derfor med stor sannsynlighet gå i minus, noe som igjen vil påvirke 2025-budsjettet sterkt.

Venstres løsninger
Gjennom hele valgkampen var vi i Venstre tydelige på at alle strukturer i nye Haram kommune må gjennomgås. For eksempel så er både skole-, barnehage- og kirkestruktur (!) tilpasset en hel annen tid enn den vi er i nå. Med 9000 mennesker og bedre veier og nye broer/tuneller er det altfor mye med 11 skoler, 10 barnehager og 7 kirker.

Videre må vi gjøre en skikkelig analyse om hvordan vi bruker de kommunen eiendommene: er det noe vi kan selge unna eller utnytte bedre? For eksempel vil en forsert utbygging av Eidet kunne gi kommunen økte skatteinntekter forholdsvis raskt.

Christian Holstad Lilleng
Gruppeleder Haram Venstre