Haram Venstres arbeids- og strukturpolitikk

Haram Venstre

Her finner du ein samling av sakene om og kommentarane rundt Haram Venstres arbeidstaker-, arbeidsgjevar- og strukturpolitikk for nye Haram kommune.

 

Arbeiderpartiet bommer om barnehagene i Vatne/Tennfjord
Arbeiderpartiet flagger denne uken hardt for at det har vært behov for ny barnehage i Tennfjord i lang tid. “Det er helt feil. Tvert imot er det såpass overkapasitet i antall plasser ift antall barn at det nå legges ned en avdeling ved Tennfjord barnehage,” forteller Haram Venstres ordførerkandidat Christian Holstad Lilleng.

Hverdagsreisene må avgjøre hvordan Eidet blir
Haram Venstre er veldig tydelige på at neste store prosjekt i Haram kommune er å utvikle Vatne/Tennfjord med inntil 2000 flere innbyggere. Her blir de to kommunedelene knyttet sammen på Eidet på en helt ny måte. «Hverdagsreisene» – hvordan innbyggerne beveger seg rundt fra de står opp til de legger seg – må avgjøre hvordan kommunedelen blir.

 

 

En framtidsretta kommune for næringslivet
Haram skal vera ein motor for nyskaping og vekst for heile Nordvestlandet. For å få til dette ynskjer Haram Venstre å skapa eit godt næringsklima i kommunen, spesielt for nye vekstbedrifter.

 

 

Samskaping med næringslivet
Haram kommune skal vere ein kommune som er ein føreseieleg støttespelar for næringslivet. Om det gjeld reguleringar, skjenketider eller opningstider, skal kommunen vere ein medspelar, og ikkje ein motspelar.

 

 

Stedsutvikling – Godt å bu i Haram
Haram er i vekst, og det skal leggjast til rette for fortetting og nye bustader i mange delar av kommunen. Det er plass til mange nye bustader i Haram utan at kommunen flyt ut som ein einaste stor forstad.

 


Kommunen som arbeidgjevar og tenesteytar

Kommunen er Haram sin største arbeidsgivar, og har difor eit ekstra stort ansvar. Sjukefråværet i kommunens verksemder er altfor høgt, og det blir ei prioritert oppgåve å halvere dette, både av omsyn til dei tilsette og av økonomiske årsaker.

 

 

Haram Venstre + fagbevegelsen = Sant ?
Fagforeningsforkjemper og Venstrepolitiker er kanskje ikke den mest vanlige kombinasjonen, men for Christian Holstad Lilleng er dette helt naturlig. I det 1.mai og Arbeidernes dag skal feires er han i konflikt med Ålesund kommune som hovedtillitsvalgt og samtidig ordførerkandidat for Venstre i nye Haram kommune.

 

Ordførerkandidaten frykter for liv og helse

Haram Venstres ordførerkandidat og nyvalgt fylkesleder i Skolenes landsforbund Møre og Romsdal, Christian Holstad Lilleng, er redd for liv og helse når han får meldinger om at lærerne blir presset til å få innvandrerne med dårlig språkferdigheter gjennom videregående skole.

Skrujern og skiftenøkkel - grafisk ikon Haram Venstre tar kampen for et seriøst arbeidsliv i Haram

Arbeidslivet er under stadig press. Gang etter gang hører vi om arbeidstakere som blir utnyttet, underleverandører som bruker underbetalte kortidskontaktarbeidere og arbeidsforhold som ikke likner grisen.

Brattvåg må fortettes

Brattvåg er pr i dag Harams mest befolkede område. Selv om Vatne/Tennfjord med den store utbyggingen på Eidet vil passere antall innbyggere i løpet av få år må det legges til rette for flere boliger også i Brattvåg.

 

Trafikksikkerheten er for dårlig i Haram kommune

Stadig får vi påminnelser i media på at trafikksikkerhet har hatt for liten vekting i Haram. Når trafikken i tillegg øker får vi en nedadgående spiral som kan få dødelig utfall.

 

Kommuedirektøren lovpriste utbyggingsplanene på Eidet

For to uker siden flagget Haram Venstre at de ville ha Eidet som områdesenter og bygge ut området til å kunne bosette rundt 2-2500 flere menesker. Torsdag lovpriste Kommunedirektøren i Haram kommune, Anders Norvald Hammer, planene.

 

Fjørtoftingene må få velge selv

Både Ålesund og Haram Venstre ønsker at fjørtoftingene selv skal få velge nærtjenestene sine slik de har gjort i lang tid.

 

Fem skoler – tre kirker?
Vatne kirke ble bygget i Vatne og Skodje prestegjeld i 1868, Hamnsund kirke i 1875 i Borgund sogn, Fjørtoft kirke i Haram sogn i 1878 (men ble i 1914 eget kapelldistrikt), Hildre kirke som kapell i Haram sogn i 1934, Lepsøy bedehuskapell i Haram sogn i 1896/1956, Haram kirke i Haram sogn i 1838, og til slutt Brattvåg arbeidskirke i Vatne prestegjeld i 1977.