Utbygging av Kronå: Gjennomslag for Venstres standpunkt

Da utvalg for plan og miljø behandlet sak om prinsippavklaring for utbygging i Kronå, ble det gjennomslag for Venstres standpunkt om å sende reguleringsplanen i retur for å bearbeides ytterligere før sluttbehandling, på en slik måte at planforslaget justeres for å bedre tilpasse seg stedets miljø. Dette var i tråd med kommunedirektørens innstilling. Dette ble enstemmig vedtatt.

Venstres medlem og nestleder i utvalg for plan og miljø, Mette Lothe, er glad for at vi nå kan få et forslag som i større grad tar hensyn til omgivelsene og spiller på lag med de historiske byggene i denne delen av byen.