Vedtatt uttalelse: En mindre urimelig alkoholpolitikk

Årsmøtet i Agder Venstre 2024., Agder Venstre

Små serveringssteder og produsenter av alkoholholdige drikkevarer opplever dagens
regelverk som lite tilpasset digitale plattformer og til hinder for muligheten til å kunne
drive ansvarlig næringsvirksomhet uten frykt for sanksjoner. Kommunene må få større rom til å vise
skjønn og det nasjonale regelverket må gjennomgås.

Agder Venstre støtter en ansvarlig alkoholpolitikk som kombinerer muligheten til å drive
næring med å begrense skadevirkninger knyttet til alkoholbruk. Dagens regelverk støtter i
mange tilfeller ikke opp om dette.

Vinbonde Erik Lindås la ut et bilde av drueranker fra gården på sosiale medier. Han fikk
beskjed fra Helsedirektoratet om at det måtte fjernes om han ønsket å unngå bøter og i
ytterste konsekvens inndragelse av serveringslisens. Vinbaren Gvino i Kristiansand delte en
nyhetssak fra en avis med eieren avbildet med vinglass og fikk brev fra kommunen med
varsel om prikk for brudd på alkoholloven.

Dagens regelverk er ikke tilpasset sosiale medier, ei heller et økt mangfold av produsenter og
serveringssteder. Med et rigid regelverk blir de små aktørene rammet hardest.

Agder Venstre vil:

  • ha en gjennomgang av det nasjonale regelverket knyttet til alkoholreklame for å sikre
    at det er mulig for mindre aktører å drive i markedet.
  • gi kommunene større rom for å utøve skjønn og i høyere grad veilede produsenter
    og serveringssteder.
  • gi lokale produsenter av for eksempel øl mulighet til å selge egne produkter med
    høyere alkoholprosent fra egne utsalg.

(Uttalelse vedtatt på fylkesårsmøtet 2. mars 2024)