NOMINASJON STORTINGSVALGET 2025

STORTINGSREPRESENTANT FOR VENSTRE?

Hvem ønsker du skal toppe lista for Venstre i Agder til Stortingsvalget neste år?

Nominasjonsnemnda består av Torunn Sandvand, Kristiansand (leder), Melinda Kvinlaug, Kvinesdal og Pål Koren Pedersen, Arendal; i tillegg Solveig Nilsen, VK og en representant fra UV. Nemnda er nå i gang med sitt arbeid med å finne kandidater til valglista til neste Stortingsvalg.

Her ønsker nemnda forslag på kandidater, og utfordrer lokallagene og medlemmene til å sende inn forslag. Dere kan foreslå personer fra egen kommune, eller andre som dere tenker kan være aktuelle. Medlemskap i Venstre er ikke et krav for å kunne bli foreslått, men de som foreslås, må selvfølgelig dele Venstres verdier og stå inne for politikken.

Nemnda ønsker en mest mulig åpen prosess der lokallagene og medlemmene bidrar slik at vi får de beste folka på lista som kan gjøre en god jobb for Agder og Venstre på Stortinget neste stortingsperiode. Nemnda tilstreber å få til ei liste med god fordeling både geografisk, kjønnsmessig, etnisk og i alder.

Ved forrige Stortingsvalg (2021) kom Ingvild Wetrhus Thorsvik inn på utjevningsmandat og hun har blitt en av Venstres og Agders mest profilerte stortingskandidater. Også ved valget 2013 og 2017 var Venstre i Agder snublende nær å få inn en representant på utjevningsmandat, så derfor er det viktig at vi får de beste kandidatene på lista

Når nemnda har fått inn forslagene, sender vi ut en alfabetisk liste over alle de foreslåtte til lagene og medlemmene der dere får anledning til å gi tilbakemelding og prioritere før nemnda lager sitt forslag til nominasjonsmøtet.

Forslagene (gjerne supplert med en mini-cv) sendes til nemnda på mail til [email protected]

Svarfrist er 15. mai