Venstre leder an i arbeidet for en ren og levende Oslofjord

Line Stokholm er ytterligere bekymret for livet i Oslofjorden etter styrtregnet natt til 27/8., Foto: Line Stokholm

Venstre har i mange år jobbet for en ren Oslofjord. Allerede i 2017 fremmet Venstre på Stortinget et representantforslag om å utarbeide en forvaltningsplan for Oslofjorden.

Dette forslaget kan leses i sin helhet her. Dokument 8:51 S (2017-2018) – stortinget.no

Da Venstre gikk inn i regjering ble Oslofjorden satt høyt på den politiske agendaen i regjering. Klima og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) la frem «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» i mars 2021. Da begynte ballen endelig å rulle og nå er det sterk tverrpolitisk enighet om en ambisiøs tiltaksplan som har som mål at tilstanden i fjorden skal bli betydelig forbedret inne 2027.

– I Akershus fylke er vi selvsagt med og bidrar. Vi har lovet å ta et lederskap i dette arbeidet. 25 millioner kroner er nå klare til bruk fra Akershus. Midlene skal brukes til strategiske partnerskap og satsinger samt til tilskuddsordninger til små og store tiltak som bidrar til en renere Oslofjord, sier fylkesråd Solveig Schytz stolt.’

-Da Venstre jobbet med tilstanden i Oslofjorden for mange år siden, var det få andre enn fagmiljøene som støttet oss. Heldigvis har vinden snudd de siste årene. Nå konkurrerer de politiske partiene om eierskapet til saken, noe som gleder meg stort sier Schytz

Tilskuddsordningene er nå klare på fylkets hjemmeside. Kommuner, miljøorganisasjoner, stiftelser, bedrifter, frivillige organisasjoner og andre relevante aktører kan søke. Det er frist for å søke 15. mai. All info kan dere lese om her.

Oslofjorden er et nasjonalt anliggende

Det betyr noe hva 118 kommuner gjør i nedbørsfeltet til Oslofjorden. Oslofjorden er, heldigvis, i ferd med å bli en sak som også engasjerer kommuner i innlandet og presser øker på regjeringen til å ta større nasjonalt ansvar. På den ene Oslofjordkonferansen etter den andre ropes det varsko fra forskerne. Fjorden er faretruende nær økologiske kollaps.

En frisk Oslofjord vil kreve handling på alle nivåer, og krever også en natur på land som også er i økologisk balanse. Vi må stanse nedbygging av myr, ta vare på vassdragene våre, hindre forurensning fra alle sektorer, bevare mer natur, stanse tapet av biologisk mangfold og restaurere natur. Vi har dårlig tid når målet er en fjord i økologisk balanse innen 2027. Derfor er det veldig fra at Norge også har forpliktet seg på Naturavtalen, som sier at vi skal verne 30% natur og restaurere natur 30% innen 2030. Også vi som fylkeskommune har forpliktet oss til å bidra, og ja, vi vet tiden er knapp. Derfor jobber vi på mange nivåer i fylket for at vi skal lykkes.

Solveig Schytz, Fylkesråd for plan, kulturminnevern, klima og miljø

 

 

-Vi skal levere på alle tiltak vi klarer i Akershus, men Regjeringen må også sørge for kompenserende tiltak og strengere krav til utslipp i fjorden. Nå gjør de det motsatte gjennom å godta enorme mengder nitrogenutslipp i fjorden fra våpenproduksjon på Sætre i Asker, sier fylkesråden oppgitt.

 

 

 

 

 

-Slike handlinger fra regjeringen slår beina under det arbeidet som må gjøres og ødelegger alle andres motivasjon og tro på at våre tiltak nytter. Det er lov å ha to tanker i hodet samtidig. Det går an å få til begge deler. Teknologien er der. Jeg forventer at klima- og miljøministeren bruker alle muligheter til og rydder opp i dette, sier Schytz

Penger er ikke alt.

-25 millioner fra Akershus fylke, til bruk i 2024, er lite penger, og ikke nok til å redde fjorden, men alt som redder fjorden koster ikke penger. Det er mye vi kan regulere strengere fremover både i kommuner, fylke og stat. Regjeringen må nå vise handlekraft og ta et større ansvar på reguleringer på lov- og forskriftsnivå. Så skal vi ta oss av det vi kan styre over regionalt og lokalt, sier Schytz.

Det er to store tiltak som vil kunne gi en rask forbedring av Oslofjorden. Avrenning fra landbruket er den største kilden til det høye nitrogeninnholdet i fjorden, og der er det behov for strengere restriksjoner og rause tilskuddsordninger til bønder som omstiller seg. Kommunene trenger statlig støtte til å fornye sitt avløpsnett, og innføre nitrogenrensing.

-Disse to tiltakene vil monne raskt, men det er dyre tiltak der regjeringen må bidra sterkt. Det er positivt at regjeringen endelig har sendt forslag til nye gjødselsvareforskrift og gjødselbruksforskrift på høring, og forhåpentligvis vil nye forskrifter bidra betydelig til å begrense avrenning av nitrogen og fosfor fra landbruksarealer til vassdrag og til fjorden. Når vi i tillegg får renset avløpsvannet til fjorden, så føler jeg meg trygg på at vi vil se kraftige forbedringer for Oslofjorden de neste årene, avslutte Schytz entusiastisk.