Ekstraordinært møte i formannskapet – om Vilberg

Foto: Per Aage Pleym Christensen

Igjen er formannskapet innkalt til ekstraordinært møte. Denne gang står møtet i møtekalenderen på kommunens hjemmeside.

Møtet avholdes på Rådhuset i Sundet 29.april og starter kl. 1600. På sakslisten står én sak: Orientering om status i byggeprosjektet Vilberg skole. Du finner saksdokumentene her.

Forrige møte i formannskapet med samme tema var 03.april.

Venstres representant i formannskapet er Knut Bakkehaug.