1. mai: Arbeidernes dag

Kjære venner,

1. mai er arbeidernes dag, og en dag der vi skal feire fremskrittene arbeiderbevegelsen har gjort, samtidig som vi har en anledning til å ta tak i de presserende utfordringene arbeidslivet i Norge står overfor i dag. Som fylkesleder i Vestfold Venstre, har jeg en visjon om et rettferdig samfunn der enhver borger får muligheten til å bidra og vokse.

De siste 2 årene har statsbudsjettet økt med 20 prosent, noe som har bidratt til en kraftig inflasjon, høyere skatter og flere arbeidsgrupper har opplevd en reallønnsvekst. Dette legger en tung byrde på innbyggerne i vårt langstrakte land, og trenger å adresseres, både i form av lavere skatter og mer effektiv bruk av offentlige midler.

Samtidig står vi overfor en økende trend der stadig flere unge mennesker blir uføretrygdet, “tvangspensjonert” av staten før de en gang har hatt en sjanse til å etablere seg i arbeidslivet. Dette er et kritisk sosialt problem som krever vårt umiddelbare fokus. Vi trenger bedre støtteordninger og tiltak som kan forebygge at unge faller utenfor, og sørge for at de får muligheter til å delta i arbeidslivet.

På den andre siden av aldersspekteret finner vi eldre arbeidstakere som ønsker, og er i stand til, å jobbe utover den tradisjonelle pensjonsalderen. Dessverre møter også de barrierer, og blir også “tvangspensjonert” mot deres egen vilje. Dette er en underutnyttelse av verdifull erfaring, kompetanse og arbeidskraft. Venstre vil jobbe for større fleksibilitet i pensjonssystemet og i arbeidsmarkedstiltakene slik at de som ønsker å jobbe lenger kan gjøre det.

Vi kommer til å gå tom for folk lenge før vi går tom for penger i kommunal sektor. Helsesektoren er hardt presset allerede og det er mange forskjellige anslag om hvor mange flere ansatte vi trenger i helsesektoren i 2030 og 2035, men alle beregninger viser at det blir et MYE større behov for personell enn det vi har tilgjengelig nå.

La oss på denne dagen forplikte oss til å jobbe for et arbeidsliv hvor alle – unge som gamle – har like muligheter til å bidra og lykkes. Vi i Venstre vil arbeide for et samfunn der hver enkelt kan trives, og hvor ingen blir etterlatt.

Om dere koser deg i solen, er helligdagsansatt eller benytter dagen til å endelig bytte til sommerdekk og pakke frem shortsen ønskes dere en god 1. Mai!

Sammen skal vi skape et mer inkluderende og rettferdig arbeidsliv for fremtiden.

Odin Thune

Fylkesleder, Vestfold Venstre