Venstre vil løfte 70 000 barn ut av fattigdom

Bilde av stortingsrepresentantene som la fram forslaget
Venstre vil løfte 70 000 barn ut av fattigdom , Foto: Venstre

Alle barn har rett på en trygg oppvekst uten fattigdom, og med frihet til å bli den de vil. Derfor fremmer Venstre et representantforslag på Stortinget med løsninger som kan løfte 70 000 barn ut av fattigdom på få år.

Over 100 000 barn i Norge lever i fattige familier. Andelen barn som lever i fattigdom har nesten doblet seg de siste 20 årene. Denne statistikken fanger ikke opp alle de barnefamiliene som har slitt økonomisk som følge av økte priser, renter og dyrtid de siste årene.

Den mest grunnleggende urettferdigheten i samfunnet er at ikke alle barn har like muligheter når de vokser opp, sier leder i Venstre, Guri Melby.


Fattigdom fører til utenforskap, skam og stigma

Å vokse opp i fattigdom gir store utfordringer, og kan skape alvorlige konsekvenser for barn senere i livet. Barn som har vokst opp i fattigdom har større sjanse for å bli fattige selv, og de har oftere og større psykiske plager og lidelser. De sliter mer med å komme i jobb, har lavere utdanning og dårligere fysisk helse. Alt dette bidrar til at fattigdom kan gå i arv og at barn som lever i familier med dårlig råd har og får færre muligheter i livet.

I verdens rikeste land blir forskjellene ekstra store. Når alle andre har ganske god råd, er det ekstra vanskelig å være den som ikke har det. Å være den eneste som ikke kan bli med i bursdagsselskap eller gå på fotballtrening fordi mamma og pappa ikke har råd er vanskelig, sier leder for utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Abid Raja (V).

Når foreldrene har lite, mister også barnet fellesskap. Hvis dette ikke gjøres noe med, kjenner disse barna på utenforskap, skam og stigma over noe de ikke kan noe for eller kan gjøre noe med selv.


Ekspertgruppe anbefaler å øke barnetrygden kraftig

Torsdag 4. april arrangerte Venstre et innspills-seminar på Stortinget. Her ble en rekke ulike organisasjoner invitert for å dele sine innspill og diskutere tiltak for å redusere andelen barn som vokser opp i fattigdom i Norge.

Bakgrunnen for seminaret var rapporten «En barndom for livet» som ble presentert av en egen ekspertgruppe høsten 2023. Ekspertgruppen om barn i fattige familier foreslo flere tiltak for å bedre barns levekår og hindre at fattigdom går i arv.

Hovedanbefalingen fra ekspertgruppen var å kraftig øke barnetrygden og skattlegge den. De estimerer at dette i seg selv vil kunne løfte 70 000 barn ut av fattigdom.


Venstres fem forslag for å løfte barn ut av fattigdom

Venstre legger kunnskap til grunn og baserer flere av våre forslag til løsninger på anbefalinger fra ekspertgruppen. Vi vet at vi kan løfte 70 000 barn ut av fattigdom innen få år. Den kampen har vi i Venstre tenkt til å ta, og derfor fremmet vi i dag et representantforslag på Stortinget der vi foreslår å:

  • Kraftig øke og skattlegge barnetrygden.
  • Innføre barnehagegaranti: Alle barn skal få tilbud om barnehageplass rett etter endt foreldrepermisjon, uavhengig av barnets alder.
  • Avvikle kontantstøtten: Vi vil erstatte kontantstøtten med en ventestøtte for de som ikke har fått barnehageplass enda.
  • Styrke barneperspektivet i NAV: Vi trenger en ny bestemmelse om barnets beste i sosialtjenesteloven.
  • Felles utbetalingsdato for stønader fra NAV: Dette vil gi husholdninger større økonomisk forutsigbarhet.

Les mer her.