Ravinedalen – fra vondt til verre

Saksdokument, Ullensaker kommune

Etter å ha knadd og eltet planen om å fylle igjen en av de siste ravinedalene i kulturlandskapet mellom Kløfta og Jessheim, har grunneieren og konsulentene kommet opp med en plan som faktisk er verre for naturen enn det opprinnelige forslaget fra i fjor.

Vi skrev om den første planen 16. januar 2023: Nei til massedeponi i ravinedal

VARSLER TIDLIG: – Gjenfylling av ravinedaler drev vi med på 1970-tallet. Vi vet bedre i dag. Saken kommer trolig på politikernes bord over sommeren. (Skjermdump MittJessheim).

“Raser” i Romerikes Blad

Vi mener at planen om massedeponi i ravinedalen strider mot en rekke planer, naturmangfoldsloven og kommunens egne splitter nye Strategi for naturmangfold. Sistnevnte ble vedtatt enstemmig av kommunestyret denne våren.

I Romerikes Blad / MittJessheim forklarer vi hvorfor dette er en dårlig plan:

– Ravinedaler er rødlistet som en truet naturtype. Ved ravinedalen er det også en stor forekomst av viper, som er kritisk truet, sier Leidal.

Rødlistet art i rødlistet naturtype, der altså!

Fra vondt til verre for de utryddningstruede vipene, og ingen konsekvensutredning

Det nye i årets utgave av planen er at veien til utfyllingsområdet er flyttet fra østsiden til vestsiden av ravinedalen – altså midt i området med flest viper:

VIPER: det er mange som har sett viper – rødlistet som kritisk truet – på vestsiden av ravinedalen. Se artsdatabanken for registreringer. Her vil grunneieren kjøre tusenvis av lastebillass tvers i gjennom. Dårlig plan!

– Veien skal nå legges der hvor det er observert mest vipe. Naturvernmessig har det gått fra vondt til verre, sier Leidal, som kritiserer Ullensaker kommune for ikke å kreve en konsekvensutredning.

Hva sier regelverket?

Planer som dette skal godkjennes av fylket og staten. Både Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken var tydelige i fjor på at det skal svært mye til for at de skal godkjenne gjenfylling av enda en ravinedal på Romerike. Det er liten grunn til å tro at de har skiftet mening.

Ravinedaler er ikke bare rødlistet som naturtype. De omtales også spesielt i Regional plan for masseforvaltning i Oslo og Akershus og i Ullensaker kommunes nylig vedtatte Strategi for naturmangfold. Her skrives det også om hvor viktig det er å bevare grønne korridorer med skog gjennom kommunen, og denne ravinedalen er med på å knytte sammen skogsområdene nord og sør i kommunen.

Både Naturmangfoldsloven og Plan og bygningsloven, og konsekvensutredningsforskriften, sier noe om hvordan truet natur skal behandles. Å kjøre tusenvis av lastebillass gjennom et område med en kritisk truet art for å begrave en rødlistet naturtype under 180.000 kubikkmeter jord og grus er ikke noe disse lovene anbefaler, for å si det forsiktig.

Les saken i Romerikes Blad/MittJessheim