Hva skjer videre med Eidet områdesenter?

Tidlige reguleringsplaner for Eidet. (Tegning: Kyrkeskaret AS), Kyrkeskaret AS

Haram Venstre gikk til valg på at vi vil ha Eidet som områdesenter og bygge ut området til å kunne bosette rundt 2-2500 flere menesker. Kommunedirektøren i Haram kommune, Anders Norvald Hammer, har uttalt seg positivt om planene, men så langt har ingenting skjedd politisk i saken i nye Haram kommune.

Det var i et intervju med NRK for et år siden at Hammer hadde kun godord å komme med om det han fikk presentert av investor Per Oddbjørn Hofseth.

«Dette å få drive og høre på private initiativtakere snakke om stedsutvikling, det er veldig positivt for Haram kommune.» fortalte Hammer NRK.

Haram Venstre gikk til valg på at vi de ønsker Eidet som områdesenter, og fikk full støtte frå Hammer om at dette er veien å gå for Haram kommune i det . «Jeg tror distriktskommunene er avhengige av å ha private som er interessert i å bidra til å utvikle bygdene sine. Dette var positivt!» avsluttet en strålende fornøyd kommunedirektør.

Vi i Haram Venstre har ståltro på å bygge ut Eidet. Eidet ligger perfekt plassert, og vil være en utbygging i FNs bærekraftmåls ånd, noe som gjør at dette prosjektet vil være et foregangsprosjekt for senere utbygginger i Norge.

Plasseringen og mulighetene for Eidet er helt unikt her på Nordre Sunnmøre. Det eneste prosjektet som kan måle seg med dette er når Hamnsundsambandet er på plass – da vil Sunnmøre kunne glede seg over samme type fremtidsrettet utbygging i Søvika.

Det som er problemet, er at Haram kommune er for passive i utbyggingssaken. Ålesund kommune er fremme i skoa med tomter både på Digerneset/Remvika og i Skodje, mens i Haram skjer det særdeles lite. Dette er ikke bra.

Venstre vil i neste planutvalgsmøte utfordre ordføreren til å komme med en plan for å få fortgang i planene slik at Haram få tilbake ryktet om å være kommunen som sier ja når vi kan og nei kun når vi må.

Det å utvikle Eidet vil være gunstig for hele Sunnmøre, men ikke minst en særdeles god mulighet til å utvikle Haram i møtet med fremtidens utfordringer.

Christian Holstad Lilleng
Gruppeleder Haram Venstre