Temamøte om bibliotek

Månedens temamøte fant sted på Harstad bibliotek 27.mai.

Harstad Venstre har over år vært utålmodig for utvidede åpningstider og med visjoner for bibliotekets
rolleutvikling, og var spent på å høre om både planer fremover og erfaringene etter at biblioteket gledelig nå har prøvd ut søndagsåpent bibliotek .

Vi møtte en engasjert bibliotekssjef Tor-André Holmstad sammen med Kultursjef Hallvar Bakklund. Tor-André presenterte formidlingsarenaen, demokratiarenaen og møteplassen folkebilbioteket skal være til et (ikke overraskende) svært biblioteksinteressert publikum. Det brede tilbudet utover boksamlingen var mindre kjent for oss, og både Hverdagsdata, bokdepot på flere av kommunens sykehjem, samisk møteplass, besøker med advokatvakt og demenskoordinator ble nevnt.
Harstads spesielle fylkesrolle med Musikkbibliotek er kanskje ikke lenger så kjent blant folk flest, og at Harstad bibliotek også hadde en kunstsamling til utlån til institusjoner var helt nytt for flere av møtets deltakere. Kanskje kunne dette være en
idé å gjøre tilgjengelig for enda flere?

Den relativt ferske bibliotekssjefen hadde satt seg noen konkrete målsetninger, og var allerede godt i gang med å nå dem. Etter tre måneder med søndagsåpent bibliotek seiler enn så lenge søndag opp som ukas nest mest besøkte dag, og dette uten at det har gått negativt utover besøksstatistikk for mandag med noe redusert åpningstid. Biblioteket har lagt vekt på å få til denne utvidelsen uten negative konsekvenser for arbeidsmiljøet for de ansatte. I løpet av det siste halvåret er også selvbetjent utleiemaskin på plass, og utredning om meråpent bibliotek godt i gang. Drømmen om kafé i bygget hører vi lever hos flere enn partiet Venstre.

Vi tar med oss budskapet om bibliotekets viktige samfunnsrolle med både lav terskel og høy kvalitet, og derigjennom også viktighet av tilstrekkelig finansiering for å kunne fylle denne rollen. Harstad Venstre bejubler det søndagsåpne biblioteket, og ser frem til utredning om meråpent bibliotek utover dette. Måten bibliotekene har vært gjennom et digitalt skifte og blitt et møteplass var godt formidlet, og Harstad Venstre tar med seg at muligheten for å være et folkeverksted utover dagens situasjon er tilstede også for Harstad bibliotek. Bibliotekssjefens tanker om mer integrasjon og samarbeid både på tvers i kulturetaten i kommunen og med andre biblioteksaktører som UiT er spennende.

Vi takker for verdifulle diskusjoner og innspill, og Harstad Venstre vil bidra det vi kan for å fremsnakke og prioritere biblioteket i det politiske rom.

Infografikk: Søndagsåpne bibliotek
Infografikk: Søndagsåpne bibliotek