27 navn har stilt seg til disposisjon for Buskeruds stortingsvalgliste 2025

Nominasjonskomitéen ba medlemmer, lokallag og sideorganisasjoner om innspill på navn til stortingsvalglisten. 35 navn ble spilt inn. Av disse har 27 takket ja.

Navn Fødselsår Stilling Bostedskommune/lokallag
Alveva Hohler 1965 Ufør Hol
Anders Wengen 1976 Gründer Drammen
Anette Coucheron 1955 Pensjonist Ringerike
Benedicte Brigg Gjesdal 1981 Markedsrådgiver Hole
Bjørn Flo Knudsen 1981 Avdelingsleder Kongsberg
Christoffer Jensen Kolberg 1995 Diagnose tekniker Modum
Eirik Berglie 1964 Pensjonist Modum
Emilie Ovnerud 2003 Student Drammen
Espen Ovnerud 1985 Mekaniker Drammen
Even Jacobsen 2005 Skoleelev Ringerike
Geirr Karlsen 1975 Biblioteksjef Øvre Eiker
Helge Grundstad 1954 Pensjonist Ringerike
Herman Ekle Lund 1988 Miljørådgiver Drammen
Jostein Skår-Ekse 1970 Innkjøper Ål
Julie Vaage 1984 Lærer Øvre Eiker
Kristine Nore 1978 Gründer, bonde, Siv.ing., forsker Krødsherad
Magnus Haugland 1978 Landbruksrådgiver Modum
Magnus Aasrum 1983 Lektor Hol
Oda Rygh 1986 Selvstendig næringsdrivende Drammen
Rune Fortun 1967 Karriereveileder/konsulent Drammen
Skye Orelia Sporstøl Eriksen 2003 Student Drammen
Sofie Stormo 1988 Teamleder Øvre Eiker
Steinar Bleken 1960 Fotograf Hemsedal
Tabassom Fanaian 1982 Forsker/foreleser Lier
Tom Oddby 1970 Museumsdirektør Modum
Tom Pedersen 1966 Næringsdrivende Ringerike
Tove Hofstad 1969 Daglig leder Lier