Til innhold

Julie Vaage

Øvre Eiker Venstres ordførerkandidat til kommunevalget 2023!

Jeg vil bidra til å gjøre Øvre Eiker til en grønnere, rausere og mer fremtidsrettet kommune. Vi kan ikke bygge ned mer dyrket mark, og vi må også tilbakeføre områder regulert til boligbygging til LNF. Jeg vil jobbe for at kommunen skal være et godt sted for barn å vokse opp. Vi må få trygge gang- og sykkelveier mellom kommunens tettsteder.

Som lærer er jeg opptatt av lærere og elever skal trives i skolen vår. Som mor til en liten jente i barnehagen, er jeg opptatt av at barnehagene i kommunen har gode rammevilkår, og at det er plass til barna i barnehagen der de bor. Alle innbyggere må ha tilgang på fastlege og gode helse- og omsorgstilbud. Jeg mener at det viktigste alltid er kvaliteten på tjenestene i kommunen, ikke om de er offentlig eller privat. Jeg støtter det private initiativ, og ønsker at vi politikere skal legge til rette for et blomstrende næringsliv.

Jeg ønsker en inkluderende kommune der vi heier på de som lykkes, og tar godt vare på de som faller utenfor!