Forsvarsskommunen Ullensaker: – Vi er klare til å ta imot Brigaden i Sør-Norge

GODT INITIATIV! Guri Melby roste Ullensaker Venstre for å ta initiativet, og ikke minst for at vi er tidlig ute., Ullensaker Venstre

Under Guri Melbys besøk i Ullensaker mandag 27/5 lanserte vi idèen om å legge den nye brigaden i Sør-Norge nettopp hit. Ullensaker har historien, infrastrukturen i form av nedlagte og aktive militære anlegg og øvingsområder, og ikke minst har vi hovedflyplassen og den militære flystasjonen. Kommunikasjons- og samferdselsmessig ligger alt til rette, og avstanden til landets største befolkningssentra er perfekt.

Godt initiativ!

Partileder Melby var positiv til at vi tar tak i saken:

– Det er flott at dere tar initiativet, er tidlig ute og har fått med dere lokale forsvarsvenner, sa Guri. Jeg kan selvsagt ikke love at dette vil bli Venstres valg, men vi skal presse på regjeringen fra Stortinget, understreket hun.

Eidsvoll Ullensaker Blad har laget en stor sak om initiativet vårt.

 

Fra venstre(!): Petter Aunaas i Arena Trandum, Guri Melby, Thorbjørn Merkesdal og Knut Skreden i Øvre Romerike Forsvarsforening. (Foto: Skjermdump EUB).

 

Søker bred oppslutning

Et initiativ som dette har alltid størst sjanse til å lykkes når det har et samlet politisk miljø bak seg. Derfor stiller vår gruppeleder Thorbjørn Merkesdal dette spørsmålet i kommunestyret 4/6:

Ordfører,

vi lever i en verden i stadig forandring. Ofte til det bedre, men i det siste har mye dessverre tatt envending til det verre. Vi opplever krig i nabolaget, og stadig flere demokratiske stater trues av krefter som vil tilbake til illiberale styresett med liten eller ingen frihet for innbyggerne.

Dette har vi i Norge måttet ta konsekvensen av, og en kraftig styrking av forsvaret står på trappene, etter en lang periode preget av nedbygging og mindre fokus på militær kapasitet.

I Langtidsplanen for Forsvaret, som nylig ble presentert, foreslås blant annet opprettelse av en ny Brigade Sør, forlagt på Østlandet. Dette forslaget har fått bred oppslutning.

Ullensaker er kanskje Sør-Norges mest markante forsvarskommune. Vi har en rekke store og små, nedlagte og aktive, anlegg og arealer som disponeres av forsvaret, i hovedsak hæren, i kommunen. Vår militære historie går tilbake til da kavaleriet opprettet sin første ekserserplass på Trandum på 1700-tallet, og siden den gang har forsvaret vært et markant og viktig innslag i kommunen. I tillegg er vårt ansvar som vertskommune for hovedflyplassen viktig.

Venstre har alltid vært et forsvarsparti. Vi setter frihet, både for enkeltindividet og for samfunnet, høyest av alt. Dermed innser vi også nødvendigheten av å bruke ressurser på å forsvare friheten.

Når vi i Ullensaker Venstre ser disse tingene i sammenheng, blir det klart for oss at Ullensaker kommune bør samle seg i en innsats for å bli vertskommune for den nye brigaden.

Ordfører, mitt spørsmål blir da:

• Hvordan kan Ullensaker kommune legge opp arbeidet for å bidra til en etablering av Brigaden i Sør-Norge til Ullensaker, og hvor snart kan vi begynne dette arbeidet?