Uttalelse: Vi trenger EU for vår trygghet

Foto: iStock

I et fredelig og harmonisk Europa har det fungert fint for Norge å stå på utsiden og bare være tilknyttet EU gjennom EØS-avtalen. Helt til nå. Det har også fungert fint å bygge ned forsvaret og bruke penger på alle andre formål. Nå må vi ruste opp. Vi kan ikke stå utenfor når Europa er i endring. Norge må melde seg inn i EU nå.

I nord er vi ekstra utsatt i møte med nye trusler – på grunn av vår geografi og demografi. Vi er få, vi bor spredt og vi grenser til en stadig mer aggressiv nabo i øst.

Det er ikke nytt at vår trygghet ligger i andres hender. Men nå er vi enda mer avhengige av andre enn vi var for bare få år siden. Og aller mest avhengig er vi av NATO og EU.

NATO er og har vært garantisten for vår sikkerhet. Med Sverige og Finland inne i alliansen, styrkes forsvarssamarbeidet, med særlig relevans for oss i nord.

Men også EU er avgjørende for vår trygghet.

Den nye EØS-utredningen er klokkeklar på at det er viktigere enn noen gang å videreutvikle samarbeidet med EU for å trygge Norge. Det samme er både Totalberedskapskommisjonen og Koronakommisjonen.

Vi har en god EØS-avtale, men den er i utgangspunktet ment for handel og økonomisk samarbeid og dekker ikke utenrikspolitikk, sikkerhet og forsvar. Innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, deltar vi i noe gjennom EØS-avtalen, men ikke i den politiske styringen, prioriteringene og informasjonsflyten. Dette gjør oss mer sårbare når krisen inntreffer.

EU skiller naturlig nok mellom medlemsstater og ikke-medlemmer i disse spørsmålene. Det skulle ellers bare mangle.

Faktisk har alle regjeringens utvalg som har sett på Norges forhold til EU i spørsmål om sikkerhet, forsvar og beredskap de siste årene, anbefalt en sterkere tilknytning og mer samarbeid.

Også i møte med de andre store utfordringene i vår tid; klimaendringer, tap av natur, kompetansemangel, behov for å regulere kunstig intelligens, personvernutfordringer, usikkerhet om USAs retning og hegemoniske multinasjonale gigaselskaper – er vi helt avhengige av å ha et sterkt samarbeid med EU.

Verden vi lever i er radikalt annerledes enn for bare få år siden og Norge har ikke evne eller mulighet til å håndtere dagens utfordringer alene. Vi bør heller ikke overlate til andre å utvikle politikken som skal ruste oss i møte med dette. Vi må være med å ta ansvar.

Styret i Nordland Venstre mener derfor at Norge må bli med i EU og ta plass ved forhandlingsbordet der våre naboland beslutter hvordan vi skal håndtere våre felles utfordringer. Vi vil ha ny folkeavstemning om EU i neste periode. Norsk EU-medlemskap er viktig for vår trygghet, vår frihet og vår framtid.

Uttalelsen ble vedtatt på styremøte 9. juni 2024.