Venstre enkelt forklart

Tre viktige verdier

 • Frihet: Vi skal øke friheten for hvert enkelt menneske. Alle er forskjellige, men alle skal ha like muligheter.
 • Fellesskap: Vi vil ha et fellesskap med små forskjeller, bygget på tillit, toleranse og mangfold.
 • Samarbeid: Vi tror på samarbeid på tvers av landegrenser, for å løse de store utfordringene i vår tid.

Siste nytt fra Vestfold og Telemark Venstre

Andre viktige saker og kandidater i Vestfold og Telemark: venstre.no/lokal/vestfold-og-telemark/

Venstres valgløfter.

 • Vi vil det skal lønne seg å velge miljøvennlig
 • Vi sier nei til ny oljeleting
 • Vi skal ta vare på naturen
 • Vi vil ha en barnehagegaranti rett etter endt foreldrepermisjon
 • Vi mener elever skal ha rett på kvalifiserte lærere
 • Vi vil at flere skal fullføre videregående opplæring
 • Vi vil redusere skatt på verdiskaping
 • Vi vil det skal bli enklere å skape nye arbeidsplasser
 • Vi vil gi folk mer frihet og fleksibilitet i hverdagen
 • Vi vil gjennomføre rusreformen
 • Vi vil ha mer europeisk samarbeid, ikke mindre
 • Vi vil styrke kulturen, idretten og frivilligheten

Venstres fylkes- og lokallagssider

Her finner du raskt frem til ditt lokallag. Velg fylke (og kommune) og klikk 'Ditt sted'

 Frihet og muligheter for alle.

Vi skal løse klima- og naturkrisen.

Venstre har kjempet for å verne Lofoten og andre sårbare naturområder fra oljeboring. Og vi vant. Nå er tiden inne for å slutte lete etter olje i det hele tatt. Vi trenger kunnskapen som finnes i oljebransjen i dag for å utvikle fornybar energi og grønn teknologi for framtida. 

Det må bli enklere og billigere for deg å ta grønne valg i hverdagen. Derfor vil vi satse på tog, buss, el-ferger og el-biler og gjøre det enda lettere og tryggere å velge sykkel eller gange.

Vi har et felles ansvar for naturen, slik at den kan være til glede og nytte for alle, også i framtida. Venstre vil ta vare på biologisk mangfold og stoppe nedbygging av naturen. Alle skal ha mulighet til å delta i friluftsliv, enten det er langtur i fjellet eller kort tur til hundremeterskogen i nærområdet. 

Venstre vil ta vare på naturen og friheten til de som kommer etter oss. 

Mer kunnskap,
for flere muligheter.

Kunnskap og utdanning er det viktigste for å gi hver og én av oss makt over eget liv. Utdanning skal være tilgjengelig for alle. 

Venstre vil ha en garanti for at barn får barnehageplass når foreldrepermisjonen er over. Vi vil øke kvaliteten i barnehagen og satse på kompetanse. Vi satser på kunnskap gjennom hele utdanningsløpet, og vil at flere skal fullføre. Det gjør vi gjennom tidlig innsats og et storstilt status- og kompetanseløft for lærerne.

Dagens studenter er morgendagens gründere, innovatører og samfunnsutviklere. Vi vil fortsette å løfte student-økonomien og gi mer penger til forskning og utvikling. 

Kunnskap og tidlig innsats gir alle flere muligheter i livet.

Vi heier på små og store jobbskapere.

Et mangfoldig næringsliv skaper velferd, levende lokal-samfunn og arbeidsplasser over hele landet. Vi trenger innovasjon for å omstilles fra en oljeavhengig økonomi til en grønn framtid.

Venstre vil gjøre det enklere å la idéer vokse seg store og å skape sin egen jobb. Det må lønne seg å satse på miljø-vennlig teknologi og enkelt å investere i nye bedrifter.

Partier som ønsker å skrote EØS-avtalen er en trussel mot norsk næringsliv. For Venstre ligger EØS-avtalen fast. Vi ønsker mer europeisk samarbeid.

Vi trenger flere små og store jobbskapere, fordi de bidrar til velferd og grønn vekst.

Et mangfoldig og fritt samfunn.

Venstre tror på å bygge samfunnet nedenfra og å spre makt. Vi jobber for et samfunn der en sterk og mangfoldig frivillighet, idrett og kultur får spille en viktig rolle i menneskers liv. Vi vil gi folk frihet, samtidig som vi tar vare på fellesskapet og hverandre. Venstre vil utjevne forskjeller med målrettet innsats, slik som gratis barnehage og SFO for dem med dårlig råd. 

Nye sosiale reformer må føre til at de mest utsatte blant oss får hjelp, ikke straff og stigmatisering. Derfor er rusreformen så viktig. Alle skal få en ny sjanse.

Venstre vil alltid søke samarbeid framfor konflikt. Bare gjennom samarbeid kan vi løse de største utfordringene i vår tid, som klima- og flyktningkrisene, eller globale trusler mot helse og velferd.

Bli med på laget.

 • Navn

Stem Venstre ved stortingsvalget 13. september!
(forhåndsstem fra 10. august)