Til innhold
"Foto: Bø Venstre Nordland"

Bedre på samarbeid

Bø Venstre (Nordland)

Venstre er et liberalt borgerlig parti.

Venstre stiller kritiske spørsmål til det etablerte og spør alltid om det er noe som kan gjøres bedre.

Det å være liberal er å vise respekt for andre og å ha evne til å tenke utover personlige egeninteresser.

Viktige satsingsområder

 • Næring

  Venstre ønsker å legge tilrette for næringsutvikling gjennom et bedre og mer systematisk samarbeid mellom kommunen og private aktører. Kommunen må på sin side sørge for å ha en oppdatert og god arealplan. Det gjør det enklere å etablere nye bedrifter og å utvide eksisterende virksomheter.

 • Skole og oppvekst

  Venstre vil ha en skole hvor hvert enkelt barn sees, oppmuntres og får tilpasset opplæring.
  Tidlig innsats for å hjelpe barn med spesielle behov er viktig.

 • Miljø

  Venstre vil heve miljøkompetansen i kommunen. Kunnskap om miljø og miljøvennlig politikk vil gjøre kommunen mer attraktiv.

 • Helse og omsorg

  Venstre vil arbeide for bedre folkehelse gjennom forebygging. Vi ønsker å styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillige. Helsepolitikk må bli en del av den politiske dagsorden.

Våre folk