Til innhold
Bilde med Guri Melby med teksten "Stem Venstre."

Se framover med Venstre.

Lavangen Venstre

her kommer Lavangen Venstre!
Venstre inviterer til å stifte lokallag i lavangen for sosialliberalere. Kontakt fylkesleder.