Tema Miljø, klima og natur

Vi skal løse klimakrisen.

Vi er de første som opplever klimaendringene. Og de siste som kan stanse dem. Venstre vil lage ei bedre framtid ved å ta vare på naturen og kutte utslipp.

Venstre vil stanse naturtapet i kommunene.

Venstre vil verne om naturen i kommunen. Vi vil stramme inn arealpolitikken for å stoppe nedbygging av biologisk mangfold og klimagassutslipp.

Vi vil også restaurere og erstatte natur som blir borte. Vi vil lage flere parker og grøntareal for folk å nyte.

Venstre vil gi kommunen lov til å verne natur lokalt og beskytte friområdene fra utbygging.

Vi vil ha en balansert utvikling som ikke ødelegger naturen, men gir folk frihet til å bruke den.

Venstre mener derfor:

  • Kommunen skal få lov til å verne natur lokalt.
  • Ny nærings- og boligutvikling må primært skje ved fortetting av allerede utbygde områder.
  • Kommunen skal innføre arealregnskap
  • Kommunen skal bli arealnøytral.
  • Kommunen skal restaurere mer natur.
Venstres miljø- og
klimapolitikk på 2 min.

Det handlar om dei som kjem etter oss.

Sveinung Rotevatn, nestleder i Venstre
Iskanten

Hvordan løser vi klimakrisen? 

Menneskeskapte klimagassutslipp varmer opp jorden. Resultatet er tydelig både hjemme og ute.

Vi ser flere naturkatastrofer og mer ekstremvær. For å løse klimakrisen må vi ta vare på naturen og kutte utslipp.

Venstre har sørget for at utslippene går ned, og at de nå er under utslippsnivået i 1990.

Det viser at det er mulig, og at politikken vår virker.

Nå vil vi mer, og raskere!

Bli med på laget og ta Norge framover!

Venstres politiske program (PDF)

Venstres politiske program skal informere velgerne om hva vi står for og inneholder en liste over saker vi vil jobbe for å gjennomføre i stortingsperioden 2021-2025.

Det er også det offisielle styringsdokumentet for Venstre og skal styre alle våre representanter i den daglige utøvelsen av politikk.