Tema Miljø, klima og natur

Venstre vil stanse naturtapet
i kommunene.

Vi skal løse klimakrisen.

Vi er de første som opplever klimaendringene. Og de siste som kan stanse dem. Venstre vil lage ei bedre framtid ved å ta vare på naturen og kutte utslipp.

Venstre vil stanse naturtapet i kommunene.

Venstre vil verne om naturen i kommunen. Vi vil stramme inn arealpolitikken for å stoppe nedbygging av biologisk mangfold og klimagassutslipp.

Vi vil også restaurere og erstatte natur som blir borte. Vi vil lage flere parker og grøntareal for folk å nyte.

Venstre vil gi kommunen lov til å verne natur lokalt og beskytte friområdene fra utbygging.

Vi vil ha en balansert utvikling som ikke ødelegger naturen, men gir folk frihet til å bruke den.

Venstre mener derfor:

  • Kommunen skal få lov til å verne natur lokalt.
  • Ny nærings- og boligutvikling må primært skje ved fortetting av allerede utbygde områder.
  • Kommunen skal innføre arealregnskap
  • Kommunen skal bli arealnøytral.
  • Kommunen skal restaurere mer natur.
Venstres miljø- og
klimapolitikk på 2 min.

Venstres klima- og naturpolitikk på 2 minutt med Sveinung Rotevatn

Vi skal løse klima- og naturkrisen.

Venstre har kjempet for å verne Lofoten og andre sårbare naturområder fra oljeboring. Og vi vant. Nå er tiden inne for å slutte lete etter olje i det hele tatt. Vi trenger kunnskapen som finnes i oljebransjen i dag for å utvikle fornybar energi og grønn teknologi for framtida. 

Det må bli enklere og billigere for deg å ta grønne valg i hverdagen. Derfor vil vi satse på tog, buss, el-ferger og el-biler og gjøre det enda lettere og tryggere å velge sykkel eller gange.

Vi har et felles ansvar for naturen, slik at den kan være til glede og nytte for alle, også i framtida. Venstre vil ta vare på biologisk mangfold og stoppe nedbygging av naturen. Alle skal ha mulighet til å delta i friluftsliv, enten det er langtur i fjellet eller kort tur til hundremeterskogen i nærområdet. 

Det handlar om dei som kjem etter oss.

Sveinung Rotevatn, nestleder i Venstre
Iskanten

Hvordan løser vi klimakrisen? 

Menneskeskapte klimagassutslipp varmer opp jorden. Resultatet er tydelig både hjemme og ute.

Vi ser flere naturkatastrofer og mer ekstremvær. For å løse klimakrisen må vi ta vare på naturen og kutte utslipp.

Venstre har sørget for at utslippene går ned, og at de nå er under utslippsnivået i 1990.

Det viser at det er mulig, og at politikken vår virker.

Nå vil vi mer, og raskere!

Bli med på laget og ta Norge framover!

Fyll ut bli medlem-skjema manuelt

Venstres politiske program (PDF)

Venstres politiske program skal informere velgerne om hva vi står for og inneholder en liste over saker vi vil jobbe for å gjennomføre i stortingsperioden 2021-2025.

Det er også det offisielle styringsdokumentet for Venstre og skal styre alle våre representanter i den daglige utøvelsen av politikk.