Tema Miljø og klima

Last ned vårt program

Ta vare på naturen.

Vi bor i et land med fantastisk natur. Den har lagt grunnlaget for vår velferd. Men naturen er sårbar. Derfor vil Venstre ta vare på miljøet. Vi vil gjøre det lett og billig å leve miljøvennlig.

Å ta vare på naturen og miljøet handler mye om de små og store valgene vi tar hver eneste dag – om vi skal ta bil eller sykkel til jobben, hva slags mat vi skal spise og hvordan vi varmer opp hjemmene våre og behandler avfallet vårt.

Det er ikke alltid så enkelt å ta med miljø i vurderingen i alle disse valgene, og ofte er det heller ikke lett å vite hva som er det grønneste alternativet. Derfor vil Venstre sørge for at det alltid er enklest og mest lønnsomt å velge miljøvennlig.

Venstre vil:

  • jobbe for et rent hav, fritt for plast og søppel

  • holde Lofoten, Vesterålen, Senja og Mørefeltet oljefritt for all framtid

  • ha flere miljøvennlige biler, og billigere buss og bane

  • ta vare på de store rovdyrene og avvikle pelsdyroppdrett

Slik vil Ola gjøre det enklere å reise miljøvennlig

Gjennomføre tidenes satsing på jernbane
Vi vil bygge dobbeltspor mellom byene i østlandsregionen og høyhastighetsbane mellom de store byene, for å korte ned reisetiden og få togene til å gå når de skal.

Fortsette å gi fordeler til nullutslippsbiler
Elbiler og andre nullutslippsbiler har en rekke fordeler som gjør det enklere å velge en miljøvennlig bil foran en som forurenser. Vi vil bevare elbilfordelene og styrke fordelene for andre nullutslippsbiler.

Gi mer støtte til buss, trikk og bane i byene
Venstre vil gjennomføre en storstilt satsing på kollektivtrafikk i byer og større tettsteder gjennom et samarbeid mellom staten og kommunene.

Bygge ladestasjoner i hele landet, og hurtiglading på alle lengre transportstrekninger
Hele landet må få mange flere ladepunkt for elbiler, og hurtig-ladestasjoner og fyllestasjoner for hydrogen må bygges langs store hovedveier for at nullutslippsbil skal bli et naturlig alternativ for hele landet.