Tema: Miljø og klima

Venstre gjør det enklere å leve miljøvennlig.

Hver eneste dag tar vi valg som har konsekvenser for miljøet. Venstre vil gjøre det enkelt og lønnsomt å ta de valgene som er best for natur, miljø og klima.

Å bevare natur og miljø handler mye om de små og store valgene vi tar hver eneste dag – om vi skal ta bil eller sykkel til jobben, hva slags mat vi skal spise og hvordan vi varmer opp hjemmene våre og behandler avfallet vårt.

Det er ikke alltid så enkelt å ta med miljø i vurderingen i alle disse valgene, og ofte er det heller ikke lett å vite hva som er det grønneste alternativet. Derfor vil Venstre sørge for at det alltid er enklest og mest lønnsomt å velge miljøvennlig.

Venstre vil:

  • Gi skattefradrag for tiltak som gjør boligen din mer miljøvennlig.
    Når du velger å gjøre boligen din mer miljøvennlig ved for eksempel å isolere bedre eller ved å bytte ut oljefyr med fornybar varme, vil Venstre gi deg skattefradrag for utgiftene.
  • Null moms på grønn mat, og avgift på unødig emballasje.
    Venstre vil gjøre det billigere å handle miljøvennlig, blant annet ved å fjerne momsen på frukt og grønt og på økologisk mat. Samtidig vil vi legge avgift på produsenter som bruker unødvendig emballasje.
  • Bygge flere sykkelveier i hele landet.
    For at det skal bli enklere å la bilen stå og heller ta sykkelen til jobben, vil Venstre gjennomføre en storstilt utbygging av sykkelveier i hele landet.

Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Vi plikter å hjelpe andre med å sikre forutsetningene for frie liv, blant annet gjennom å bygge sterke felles institusjoner, ved å bekjempe fattigdom og ved å respektere naturens egenverdi og bærekraft.

Venstres prinsipprogram

Slik vil Ola gjøre det enklere å reise miljøvennlig

Ola Elvestuen, Nestleder i Venstre

Gjennomføre tidenes satsing på jernbane
Vi vil bygge dobbeltspor mellom byene i østlandsregionen og høyhastighetsbane mellom de store byene, for å korte ned reisetiden og få togene til å gå når de skal.

Fortsette å gi fordeler til nullutslippsbiler
Elbiler og andre nullutslippsbiler har en rekke fordeler som gjør det enklere å velge en miljøvennlig bil foran en som forurenser. Vi vil bevare elbilfordelene og styrke fordelene for andre nullutslippsbiler.

Gi mer støtte til buss, trikk og bane i byene
Venstre vil gjennomføre en storstilt satsing på kollektivtrafikk i byer og større tettsteder gjennom et samarbeid mellom staten og kommunene.

Bygge ladestasjoner i hele landet, og hurtiglading på alle lengre transportstrekninger
Hele landet må få mange flere ladepunkt for elbiler, og hurtig-ladestasjoner og fyllestasjoner for hydrogen må bygges langs store hovedveier for at nullutslippsbil skal bli et naturlig alternativ for hele landet.

4 ting Venstre vil gjøre for å kutte norske klimagassutslipp

1Kutte 40% av norske utslipp innen 2030
Uten tydelige og langsiktige mål for hvor mye klima-skadelige gasser Norge kan slippe ut, vil klimaet lett bli offer for kortsiktige prioriteringer fra sak til sak i politikken.
Venstre vil sette varige mål gjennom internasjonale avtaler og lovvedtak som ikke kan brytes.

2Bevare sårbare områder mot oljeboring
Tiden for ukritisk å bygge ut oljevirksomhet uten å tenke på konsekvensene må være over. Venstre vil stoppe all oljeaktivitet i sårbare områder som Lofoten, Vesterålen og Senja, Skagerak, Finnmarkskysten og Svalbard.

2Gjøre Norge til Europas fornybargigant
Norsk fornybar kraft fra vann, vind og hav kan i fremtiden bli like verdifullt som olje og gass er i dag. Venstre vil ha en storstilt satsing på å utvikle Norge til å også i fremtiden være en energigigant i Europa.

2Gjøre norsk industri til verdensmestere i miljøteknologi
Norsk industri skal være en del av løsningen på klimaproblemet. Venstre vil belønne utslippskutt i industrien med gode støtteordninger, for å drive frem verdensledende miljøteknologi – på samme måte som Norge tidligere har drevet frem verdensledende teknologi i oljeindustrien.

Slik kan du støtte Venstre

1Spre ordet

Vær sikker på at dine venner og familie vet at du støtter Venstre. Del artikler fra venstre.no på Facebook, bruk en t-skjorte som viser at du stemmer Venstre, eller fortell kollegene dine på jobben hvorfor du støtter oss.

 

1Følg oss på Facebook

Følg oss på facebook.com/venstre.no, og inviter gjerne vennene dine til å gjøre det samme.

 

1Støtt oss økonomisk

For oss er hvert eneste bidrag, smått eller stort, veldig verdifullt. Du kan enkelt gi oss en pengegave på vår nettside.

 

1Meld deg som frivillig

Det er mange måter å hjelpe oss i valgkampen på. Registrer deg gjerne på venstre.no/frivillig for å bli med på vårt valgkamplag!

 

1Bli medlem

Du trenger ikke være medlem for å hjelpe oss i valgkampen, men om du støtter Venstre vil ditt medlemskap gjøre partiet enda sterkere. Bli medlem på venstre.no/blimedlem.