Til innhold

Ingrid Vinje

Ingrid Vinje (53 år) er vår førstekandidat. Hun er oppvokst på Vinjeøra og har nylig flyttet heim etter mange år i Trondheim og på Svalbard. Ingrid er sosial, glad i folk og har i alle år arbeidet med personal/lønn/økonomi. Hun har lang fartstid med politisk arbeid, både fra styrearbeid og som politiker. De siste årene har hun vært med å etablere Venstre på Svalbard og vært folkevalgt i Longyearbyen. Før det som vara til oppvekstutvalget i bystyret i Trondheim.

Ingrid har lett for å engasjere seg, og har tatt på seg styreverv i Hemne Mental Helse og Wesselgårdens venner. Nå er hun klar for å representere Venstre i Heim kommune. Hennes viktigste saker er åpenhet og gjennomsiktighet i alle politiske prosesser, noe som er en forutsetning for å få til en vellykket kommunesammenslåing samt fokus på de svakeste i samfunnet.

«Jeg ønsker at alle skal engasjere seg i hvordan det skal være å leve og bo i Heim. Jeg vil invitere til engasjement ved å være åpen og tilgjengelig. Som politiker er man ombudsperson, og må lytte, stille spørsmål og engasjere.
Jeg står støtt på Venstre sitt sosialliberale grunnsyn og er opptatt av at alle skal være frie til å leve livene sine med minst mulig innblanding fra staten. Men friheten har en begrensning. Og det er det sosiale ansvaret vi har for hverandre, og de som kommer etter oss.
Om dere velger meg inn i kommunestyret, vil jeg blant annet arbeide for ryddige, åpne prosesser og passe på at alle deler av kommunen fortsatt får god kvalitet på kommunale tjenester. Det vil også være viktig med ansvarlig økonomistyring og gode vilkår for frivilligheten.»
Ingrid ?