Venstres landsmøte 2017

Venstres landsmøte 2017 i Ålesund

Årets landsmøte går av stabelen i Ålesund, fra 30. mars til 2. april på hotellet Scandic Parken

Praktisk informasjon

Her kommer viktig informasjon rundt påmeldingen som vi ber dere lese nøye igjennom:

Påmeldingsfristen er 1. mars.

Etter 1. mars må de som ikke melder seg på i tide betale 500 kr mer.

Endrings- og avbestillingsfrist er 27. mars 2017. Etter 27. mars er det ikke mulighet å avbestille og få pengene tilbake.

Hvis det er endringer i delegasjonen (påmeldt delegat blir syk), ta kontakt med en gang og gi beskjed til VHO før en eventuell ny påmelding.

Frister:

  • Frist for early-bird rabatt: 1.mars
  • Siste påmeldingsfrist: 10. mars
  • Endrings- og avbestillingsfrist: 27. mars

Overnatting:

Under Landsmøtet i Ålesund er VHO nødt til å fordele deltakere på 3-forskjellige hotell. Denne delegeringen vil VHO selv ta utifra flere praktiske hensyn, og vil forsøke etter beste evne å plassere delegasjoner på samme hotell. Delegasjonsleder vil få beskjed om hvilket hotell delegasjonen skal bo på 2 uker før arrangement-start.