Program

TORSDAG 30. MARS

 • 14:00 Lunsj
 • 15:00 Sentralstyremøte
 • 17:00 Kaffe
 • 17:30 Landsstyremøte
 • 20:30 Middag

FREDAG 31. MARS

 • 12:00 Lunsj
 • 12:00 Ny på landsmøtet
 • 13:00 Åpning
  – Musikalsk åpning.
  – Hilsninger fra Ålesund og Møre og Romsdal Venstre
  – Godkjenning av innkalling og (LM-1)
  – Konstituering (LM-2)
  – Godkjenning av dagsorden og (LM-3)
  – Politiske uttalelser (LM-10)
  – Presentasjon av redaksjonskomitéens innstilling
 • 13:45 Pause
  Frist for innlevering av forslag til alternative uttalelser
 • 14:00 Leders tale (LM-4)
  – Trine Skei Grande, leder av Venstre
 • 15:00 Kaffepause med lett mat
 • 15:15 Generell politisk debatt (LM-4)
 • 16:45 Politiske uttalelser (LM-10)
  – Prioriteringsdebatt
 • 17:00 Stortingsvalgprogram 2017 – 2021 (LM-9)
  – Innledning ved Terje Breivik, leder av programkomitéen
 • 17:30 Stortingsvalgprogram 2017 – 2021 (LM-9)
 • 19:00 Middag på hotellet
 • 20:00 Stortingsvalgprogram 2017 – 2021 (LM-9)
 • 22:00 Landsmøteforhandlingene avsluttes
  – Frist for å forhåndsmelding sitt kandidatur
  – Frist for innlevering av endringsforslag til politiske uttalelser

LØRDAG 1. APRIL

 • 08:00 Frokost på hotellet
 • 09:00 Minneord
 • 09:15 Politiske uttalelser (LM-10)
  – Plenumsdebatt og vedtak
 • 10:15 Stortingsvalgprogram 2017 – 2021 (LM-9)
 • 11.00 Pause
 • 11.15 Stortingsvalgprogram 2017 – 2021 (LM-9)
 • 13.00 Lunsj
 • 14.00 Stortingsvalgprogram 2017 – 2021 (LM-9)
 • 16.00 Kaffepause med lett mat
 • 16.30 Stortingsvalgprogram 2017 – 2021 (LM-9)
 • 17:30 Valg (LM-13)
 • 18:00 Landsmøteforhandlingene avsluttes
 • 20:00 Festmiddag

SØNDAG 2. APRIL

 • 08:00 Frokost på hotellet
 • 09:00 Stortingsvalgprogram 2017 – 2021 (LM-9)
 • 11:00 Kaffepause / utsjekking
 • 11:30 Stortingsvalgprogram 2017 – 2021 (LM-9)
 • 12:45 Årsmelding 2016 (LM-5)
  – Regnskap 2016 (LM-6)
  – Kontingent 2019 (LM-7)
  – Innkomne saker (LM-11)
  – LM-tema 2018 (LM-12)
 • 13:15 Vedtekter (LM-8)
 • 13:45 Avslutning
 • 14:00 Lunsj og hjemreise

Foreløpig tidsplan og program for Landsmøtet 2017