Program for Venstres landsmøte 2019

Oppdatert program for Venstres landsmøte 2019. Endringer vil forekomme.

TORSDAG 7. MARS

14:00 Lunsj
15:00 Sentralstyremøte
17:00 Kaffepause
17:30 Landsstyremøte
20:30 Middag

FREDAG 8. MARS

11:30-12:30 Lunsj
Lunsj avsluttes 12.30 av hensyn til andre gjester.

12:10 Ny på landsmøtet rom: Stiklestad

13:00 Åpning rom: Hell Congress Hall

Godkjenning av innkalling og sakliste
Konstituering
Godkjenning av dagsorden og program
Politiske uttalelser: Presentasjon av redaksjonskomitéens innstilling

13:45 Pause
Frist for innlevering av forslag til alternative uttalelser

14:00 Leders tale (LM-4) rom: Hell Congress Hall
Trine Skei Grande, leder av Venstre

15:00 Kaffepause

15:15 Generell politisk debatt (LM-4) rom: Hell Congress Hall

17:00 Pause med wraps

17:15 Politiske uttalelser (LM-11) rom: Hell Congress Hall
Prioriteringsdebatt og -vedtak

18:00 Vedtekter (LM-8) rom: Hell Congress Hall
Innledning, debatt og vedtak

19:00 Landsmøteforhandlingene avsluttes

19:30-21:00 Middag
Åtte stasjoner med gatemat og 3 barer utenfor møtesalen. Individuell betaling av drikke.
Uformelt måltid uten faste plasser og god mulighet til å snakke sammen og bli kjent.

21:00 Kvinner og øl
Norges Venstrekvinnelag inviterer til ølsmaking med Bryggeriforeningen og bryggeriene Stolt, Austmann og Røros. Arrangementet krever påmelding og er åpent for alle på landsmøtet. Les mer her: https://www.facebook.com/events/327107184593445/

22:00 Frist for innlevering av endringsforslag til politiske uttalelser

LØRDAG 9. MARS

08:00 Frokost på hotellet

08:00-08:45 Frokostmøte Tredeling Foreldrepermisjon rom: Stiklestad
For boende gjester er det mulig å ta med frokost fra frokostsalen.

09:00 Politiske uttalelser (LM-11)
Arbeid i grupper – bolk 1

Lokalsamfunn for framtida rom:Hell Congress Hall

Uttalelse A) rom: Hell Amfi 1
Grønn næringsvekst er framtida

Uttalelse C) rom: Hell Amfi 2
Fiskeri og havbruk for framtida

Uttalelsene rom: Stiklestad
E) Gjør BPA mer brukerstyrt
22) Ta vare på folk på flukt

Det er sendt ut egen epost med påmelding til parallellsesjonene. Gå til sesjonen du er påmeldt. Du får epost fredag kveld med påminnelse om hvilke du har meldt deg på og hvor den er.

10:25 Pause

10:40 Politiske uttalelser (LM-11)
Arbeid i grupper – bolk 2

Lokalsamfunn for framtida rom:Hell Congress Hall

Uttalelse B) rom: Hell Amfi 1
En skole som løfter alle elever

Uttalelse D) rom: Hell Amfi 2
Venstre vil gi flere rett til gratis tannbehandling

Uttalelse F) rom: Stiklestad
Nei til digital massovervåkning

Det er sendt ut egen epost med påmelding til parallellsesjonene. Gå til sesjonen du er påmeldt. Du får epost fredag kveld med påminnelse om hvilke du har meldt deg på og hvor den er.

12:00 Lunsj på hotellet

13:00 Politiske uttalelser (LM-11) rom:Hell Congress Hall
Plenumsdebatt og vedtak (inntil to uttalelser)

13:30 Lokalsamfunn for framtida (LM-10) rom:Hell Congress Hall
Innledninger

14:30 Landsmøtetema 2019: Prinsipprogram (LM-9) rom:Hell Congress Hall
Iselin Nybø, leder for prinsipprogramkomiteen, innleder

14:45 Landsmøtetema 2019: Prinsipprogram (LM-9) rom:Hell Congress Hall
Debatt og vedtak 10 liberale prinsipper

15.30 Pause med wraps sted: Amfibaren
Salg av bonger til festmiddagen i pausen.

15:50 Landsmøtetema 2019: Prinsipprogram (LM-9): rom:Hell Congress Hall
Debatt og vedtak Venstres historiske og ideologiske tradisjon

16:40 Kampanjelansering rom:Hell Congress Hall

17:30 Valg (LM-14) rom:Hell Congress Hall

18:00 Landsmøteforhandlingene avsluttes
Salg av bonger til festmiddagen sted: Amfibaren

 

19:55 Dørene åpner for festmiddag rom:Hell Congress Hall

20:00 Festmiddag rom:Hell Congress Hall

 

SØNDAG 10. MARS

08:00 Frokost

09:00 Minnestund Ingrid Espelid Hovig og Kristian Halse rom:Hell Congress Hall
Dørene stenges under minnestunden.

09:05 Politiske uttalelser (LM-11) rom:Hell Congress Hall
Plenumsdebatt og vedtak

10:30 Kaffepause / utsjekking

11:00 Landsmøtetema 2019: Prinsipprogram (LM-9) rom:Hell Congress Hall
Debatt og vedtak Venstres historiske og ideologiske tradisjon

12:15 Kaffepause

12:30 Lokalsamfunn for framtida (LM-10) rom:Hell Congress Hall
Plenumsdebatt og vedtak

13:15 Årsmelding 2018 (LM-5) rom:Hell Congress Hall
Regnskap 2018 (LM-6)
Kontingent 2021 (LM-7)
Landsmøtetema 2020 (LM-13)
Valg (LM-14)

13:50 Avslutning rom:Hell Congress Hall

14:00 Lunsj og hjemreise.